Повідомлення в справі товариства Свята Софія

В понеділок, дня 11 жовтня 1976 p., відбулася в палаті Владики Ізидора Борецького в Торонто, зустріч представників УПСО, Крайової Управи ТзПУ і Корпорації «Св. Софія» з Блаженнішим Патріярхом Йосифом І, і Владикою Ізидором Борецьким.

Предметом нарад було узгіднення дії в цілі фінансового забезпечення українських патріярших церковних, наукових та культурних інституцій в Римі і діяспорі.

Згідно з думками висловленими Блаженнішим Патріярхом Йосифом у «Вістях з Риму» з дня 21 вересня 1976 p., ч. 19-22, рік XIV, стор. 37, «В справі Товариства Свята Софія» — оформлення «ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ» є обов’язком Товариства Св. Софія, яке є зачартероване і діє від 1974 року на терені ЗСА.

Товариство «Св. Софія», як неприбуткова корпорація (повна назва: «Свята Софія — Релігійне Товариство Українців Католиків, ЗСА»), своєю структурою відповідає правним вимогам, конечним для оформлення «ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ».

Обов’язок ОПІКУНА, ЕКОНОМА І КООРДИНАТОРА «ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ» на Північно Американський Континент, Патріярх Йосиф поручив Владиці Ізидорові Борецькому, який погодився приняти цей почесний а заразом важкий обов’язок.

д-р М. Навроцька