Появилась монографія Миколи Неділка

Заходами Видавничого Комітету, до якого входили Ярослав Вижницький — голова, Ляля Алиськевич, Юрій Дац, Іван Кедрин, Маркіян Титла і Богдан Певний — члени, у рамках видань Української Вільної Академії Наук появилась монографія Миколи Неділка. Почесним головою Видавничого Комітету була дружина покійного мистця Оксана Неділко. Монографію під редакційним оглядом і мистецьким оформленням опрацював Богдан Певний. За технічну редакцію відповідав Маркіян Титла. Монографія нараховує 183 сторінки. Монографія дбайливо опрацьована і надрукована на люксусовому папері. Під технічним оглядом зроблено дуже добру сепарацію кольорів, і надруковані кольорові репродукції дуже добре віддзеркалюють оригінали.

Монографія включає статтю про Миколу Неділка в українській мові, Богдана Певного і резюме в англійській мові. Список праць Миколи Неділка. В монографії є НІ майстерно надрукованих кольорових картин, автопортрет М. Неділка і кілька чорно-білих фотографій. Праці Неділка поділені на періоди: львівський, німецький, арґентінський і останній — американський. Монографія Миколи Неділка буде тривалим пам’ятником для мистця і цінним вкладом до мистецької літератури, за що належить признання і подяка Видавничому Комітетові, редакторам і всім тим, що причинились до її появи. Порівняльно монографія коштує небагато — 25 дол!