Появилась нова книжка під назвою: «Студенти візантійсько-київського обряду»

Заходами Отців-Василіян у Римі появилась цінна й цікава праця о. д-ра Дмитра Блажейовського англійською мовою під назвою «Студенти візантійсько-київського обряду на понтифікальних коледжах, семінаріях, університетах й інститутах центрально-західньої Европи» (1576-1983).

Це особливо унікальне й цікаве видання на українському англомовному книжковому ринку. Книжка дає нам наочний перегляд, скільки і де українці кінчали богословські студії. Праця має 366 сторінок і складається з шести окремих розділів.

У першому є подані назви коледжів, семінарій і манастирів, історичні огляди й імена студентів. У другому подано про студентів, що жили в Римі та Італії, у своїх власних манастирях. В третьому розділі подано імена осіб, що здобули докторати з богословії і філософії, зокрема в Римі та Лювені. Четвертий розділ присвячений студентам, що студіювали у Відні. П’ятий розділ охоплює студентів, які кінчали Українські Університети. В шостому розділі подано назви тем написаних праць. Біля кожного розділу подані короткі історичні огляди та деякі пояснення. Слід підкреслити, що автор праці о. Д. Блажейовський провів власними засобами (а вони є дуже скромні) вагому працю, за що йому належить признання. Отцям-Василіянам належить подяка за опублікування.