Появилось нове число журналу «Нива»

Вже можна набути нове число журналу «Нива», за місяць вересень-грудень 1976 p., який видає Товариство Українських Священиків ім. св. ап. Андрея. Журнал «Нива» є продовженням журналу, що колись появлявся на рідних землях під цією самою назвою. Журнал появляється квартально і містить статті на церковні і суспільні справи.

В останньому числі є довша редакційна стаття під назвою: «Рік великої проби» в якій порушено цілий ряд актуальних питань. В ній з’ясовано становище нашої Церкви під сучасну пору. Проведено аналізу під різними аспектами 41 Міжнародного Євхаристійного Конгресу, що відбувся у Філядельфії 1976 р. Окремо підкреслено факт заборони Ватиканом приїхати нашому Патріярхові на цей Конґрес. Це питання схоплено добре у наступному зіставленні:

«Своєю забороною Ватикан зневажив найбільшого під цю пору Світоча Християнської Церкви, а нашого Батька і найвищого провідника, він зневажив і нашу мученицьку Церкву та всіх її Владик, Священиків і Вірних». В іншому місці в цій самій статті є такий зворот:

«А хто ж то той Патріярх Йосиф? — Ворог, злочинець, зрадник Христової Церкви і Престола св. Ап. Петра, чи своїх українських ідеалів та церковних і національних традицій?

Де ж там! — навпаки! Це Світильник серед духової пітьми нинішної історичної доби, що заслонила очі неодному і розумному чоловікові…» До повищого охоплення недоводиться нічого більше додати.

Дальше слідує коротке звідомлення з нарад духовенства і мирян УКЦеркви в Римі. Відмічено святкування Патріярха Йосифа у грудні 1976 р. у Римі та авдієнцію наших владик на чолі з Патріярхом Йосифом у Святішого Отця Павла VI. Подано промову Папи виголошену до наших владик.

Проф. В. Маркусь написав коментар на відмовне становище у справі українського патріярхату Папи Павла VI. В статті цікаві зіставлення та підмічення. Цікаву статтю написав о. д-р Іван Хома на тему «Слова Марії». Автор подає надзвичайно цікаву розвідку про життя й переживання Божої Матері Марії. Підкреслено, як Мати Марія була покровителем для апостолів після розп’яття і воскресіння Ісуса Христа. В статті подано надзвичайно цікаві джерельні факти з життя Марії.

Цікавою і рішучою є звітна доповідь голови Товариства св. Андрея о. крил. Шевціва. У свойому звіті о. І. Шевців проводить аналізу сучасного стану на нашому церковному полі. Він робить багато правильних стверджень. Для ілюстрації деякі наведемо:

«Я ще й сьогодні вважаю, що нам треба примусити всіх наших єпископів з’їхатись разом, а тоді замурувати їх і не дати їсти так довго, поки не поєднаються між собою, поки не виберуть одного проводу, поки не стануть собою!» Або в іншому місці о. Шевців робить таке ствердження:

«Мені закинуть, що я революціонер, що переяскравлюю фарби, що надто точно малюю дійсність, що як Голова ТА не повинен так казати. А де ж були досі і де ви є тепер, всі книжники і батьки народу?

Де ваша «поважна», «глибока», «розважна» і «побожна» розв’язка і дія та її наслідки у цій складній, болючій — хочеться сказати смердючій — ситуації нашої Церкви сьогодні? А діяти треба! Треба кричати, щоб не лиш небо, але й саме пекло почуло і застановилось: де наша правда?! Ось ще одне ствердження:

«Сором нам, священикам, що протагоністам в справі патріярхату і взагалі в релігійному житті нашої Церкви під сучасну пору є наші миряни. Не диво, що вони часом перебирають мірку, що роблять це у не для всіх сприємливий спосіб, але це вина нас духовних: єпископів і священиків, що оставили її без проводу». Це свята правда, яку нажаль ті, що чують і бачуть не хотять її знати.

Крім цього є стаття о. І. Сиротинського на тему «Пресвята Євхаристія і Священство. Є сильветки Ісповідника віри Владики Василя Гопко, Кир Амврозія Сенишина і о. проф. д-ра Василя Лаби. Журнал заслуговує на увагу й підтримку.

Поручаємо нашим читачам познайомитись з статтями журналу «Нива».

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt