Появився XIII том Творів Патріярха і кардинала Йосифа

На початку цього року в Українському Католицькому Університеті ім. св. Климентія Папи у Римі появилася чергова праця під назвою: «Твори Патріярха й Кардинала Йосифа», яка начислює 352 сторінки великого формату. Впорядниками цінної праці є о. д-р Іван Хома і о. д-р Іван Музичка. Тринадцятий том творчости Патріярха Йосифа охоплює роки 1969 до 1975. В цій праці в хронологічному порядку по місяцям і рокам уміщено проповіді й промови Патріярха Йосифа, що були виголошені з приводу празників, свят і різних імпрез. Це можна назвати книгою документів життя Патріярха Йосифа.

На початку надруковане «Введення» в українській та англійській мовах, в якому є з’ясований зміст цілого тому. Після цього слідує документ Патріярха Йосифа про його звільнення з більшовицької каторги на волю. До речі, цей же документ був надрукований також у журналі «Патріярхат» за лютий 1983 р. Як подано у передмові упорядниками праці, цей 13 том є присвячений 90-літтю життя, 65-літтю священства і 20-літтю звільнення з неволі Патріярха Йосифа.

Тематика виступів є різна й широка — від слів Христової благовісті до різних інавгураційних промов і стосовних до окремих свят проповідей. В цьому томі занотований цікавий і дуже важливий виступ Патріярха Йосифа на Папському Синоді в жовтні 1974 р. До речі, це був останній виступ Патріярха на такому форумі Вселенської Церкви.

На перший погляд може видатись, що проповіді — це стандартна річ, повторення, але так воно не є. Перечитуючи ці проповіді, промови й послання, ми бачимо, що воно кожне відмінне, окреме для себе, в кожному знаходите різні, цікаві й неповторні думки. В цих проповідях, промовах, посланнях показується широка інтелектуальна глибина нашого Патріярха. З цього випливає його виразна візія нашої Церкви та українського народу. Блаженніший у своїх виступах заторкував не тільки церковну проблематику, але загально-українську. Цікавими є промови Патріярха на початку шкільного-університетського року на УКУ чи під час літніх курсів на тому ж УКУ у Римі. Тут Патріярх не тільки висловлює свої побажання, але рівночасно підкреслює своє розуміння університету та його значення для студіюючої молоді, від чого в основному буде залежати наше майбутнє, не тільки Церкви, а й українського народу. Слід завважити, що майже вся творчість Патріярха Йосифа є записана його власною рукою і тільки деякі з цих творів є поміщені фотографічно, щоб побачити його працю в оригіналі. Можемо собі уявити, яку велику працю провів наш Патріярх Йосиф. Якщо підсумувати двадцятилітню його працю, то прямо не хочеться навіть вірити, що це здобуток однієї людини.

Після появи Блаженнішого Йосифа на волі ми стали не тільки видними у центрі католицького світу у Римі, але в цілому світі. Таким чином, наша Помісна Українська Католицька Церква стала присутньо-видною у колі вселенського християнства. Блаженніший Йосиф залишив непроминального значення пам’ятники нашого релігійно-церковного й національно-українського буття. Не зважаючи на нашу релігійну зрізничкованість, але з досягнення Блаженнішого Йосифа всі можемо бути горді.

У праці крім промов, проповідей і звернень є також поміщені різні світлини. Правда, світлини не є уміщені згідно з хронологією, а радше порозгадувані. Мабуть, упорядники це зробили так, щоб працю урізноманітнити.

Як попередні томи творчости Патріярха Йосифа, так цей, як і наступний являються цінним документом ренесансу нашої Помісної Української Католицької Церкви у діяспорі. Це сталось в час, коли замовк Київ і Львів, а відізвався у діяспорі довголітній в’язень, Києво-Галицький Митрополит, а тепер Патріярх і Кардинал Йосиф.

Мабуть ми, сучасники, не спроможні дати належної оцінки цієї велетенської праці, яку здійснив наш Патріярх Йосиф. Майбутній дослідник Церкви буде вдячний упорядникам — о. Іванові Хомі та о. Іванові Музичці за зібрання, упорядкування і видання документів з творчости Патріярха Йосифа, бо цим виданням упорядники виконали неоціненну і вагому працю. Ці праці збережуться на довгі, довгі віки, з яких будуть користати грядучі покоління. З цією багатющою творчістю Патріярха Йосифа варто і нам, сучасникам, ближче запізнатись, щоб краще оцінити його великий вклад і надбання для нашої Церкви й українського народу. Всі ці праці можна набути у Римі, в Українському Католицькому Університеті:

478, via Воссеа
00166 ROMA, Italy