Пресове повідомлення про відновлення діяльности товариств «Обнова»

У днях 6-8 вересня ц.р. відбулась зустріч бувших членів студентських католицьких товариств «Обнова», академічної асоціяції «Обнова», як і осіб молодшого поколіня, які бажають відновити діяльність студентської і академічної «Обнови». Зустріч відбулась у реколекційному центрі Сестер Милосердя у Медізон, Коннектикат у атмосфері призадуми й обміну думок про минуле та майбутнє як студентської, так і академічної «Обнови». Учасники зустрічі-нарад мали нагоду користати з духовних наук і відправ о. Івана Кротеця.

На зустрічі обрано Ініціятивно-координаційний Комітет, до якого ввійшли: Мирослав Лабунька — голова, Рома Гайда — заступник голови і секретар, Борис Ґудзяк, Мотря Мілянич і Павло Гайда — члени. Ініціятивно-координаційний Комітет для віднови діяльности «Обнови» ставить собі за завдання відновити діяльність обох товариств «Обнова» у діяспорі й в Україні, як також їхнє членство у Пакс Романа, що є міжнароднім об’єднанням католицьких студентських та професійних академічних товариств. Організація Пакс Романа була заснована у 1921 році у Швайцарії і скоро поширила свою діяльність у багатьох країнах світу. У 1930 році «Обнова» також стала членом Пакс Романа.

В часі Другої світової війни, подібно як і інші українські товариства, «Обнова» була заборонена обома окупантами, себто урядами СРСР та гітлерівської Німеччини. У 1947 р. обидві гілки «Обнови» поновили свою діяльність на еміграції та стали активними на міжнародньому форумі Пакс Романа. Особливо поширилась була сітка студентських товариств «Обнова» в університетських осередках Европи, де студіювала українська молодь, та на американському континенті (США і Канада), які творили навіть окремі федерації товариств «Обнова». Тому що останніми роками діяльність ця занепала, а потреба якраз того рода товариств серед студентської молоді і старших професіоналістів з академічною освітою у сучасній ситуації є більш як очевидною, рішено приступити до відновлення та активізації діяльности обох гілок «Обнови». Особливо важливим є відновити по багатьох десятиліттях діяльність «Обнови» в Україні, щоб наша студентська молодь і представники інтелектуального світу могли брати активну участь у міжнародній організації Пакс Романа, яка втішається поважним авторитетом у суспільствах багатьох країн і яка має свого представника при Об’єднаних Націях.

Інформаційно-координаційний Комітет звертається до всіх бувших членів студентських товариств «Обнова», що діяли в Европі, США й Канаді, як також до всіх членів академічної «Обнови», відгукнутись на цей заклик та подати свою адресу та дані про своє колишнє членство в «Обнові» на подані нижче адреси. Комітет сподівається, що бувші члени допоможуть Ініціятивно-координаційному Комітетові виконати своє завдання: відновити активність ^Обнови» в Україні й в діяспорі. Це буде також активна допомога Україні зайняти належне місце в одній із міжнародніх організацій католицького світу. Прохаємо зголошуватись на адреси:

Prof. M. Labunka
Dept, of History
La Salle University
Philadelphia, PA 19141

Mrs. Roma Hayda
60 Stones Throw Rd.
Easton, CT. 06612

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web