Про структури і природу Церкви. Рецензія на книгу архимандрита Кирила Говоруна «Риштовання Церкви: в бік постструктуральної еклезіології»

Читачеві, який серйозно цікавиться церковними питаннями сучасності, стане в пригоді книга архимандрита Кирила Говоруна «Риштовання Церкви: в бік постструктуральної еклезіології». Її автор намагається щонайкраще висвітлити проблематику природи Церкви, починаючи від виникнення (заснування) першої спільноти учнів Христа аж до сьогодення. У зв’язку з останніми подіями – Всеправославним Собором у 2016 році, набуттям Томосу Православною Церквою України у 2019 році та зростанням конфліктів між двома православними юрисдикціями в Україні – питання еклезіології (науки про Церкву) стали актуальними, а коло зацікавлених осіб ними значно розширилося.

Книга архимандрита Кирила – серйозний виклик двом крайнощам в ділянці еклезіології: як ненауково- му консерватизму, яким нині переповнені популярні медіа, так і бай- дужості, яка щораз більше охоплює сучасне суспільство.

Праця складається зі вступу та восьми розділів, останній з яких – висновки. Важливими для вдумливого читача також є додатки, бібліографія, список ілюстрацій, мап та діаграм.

Вже у вступі автор зазначає, що головна мета книги – «не критична оцінка останніх досліджень окремих церковних структур, а пояснення механізмів еволюції та взаємодії цих структур». «Головне завдання роботи виявити ті структури, які визначають сьогоднішнє життя східних церков» (підкреслення І. В.) (с. 13). Тобто автор намагається розрізни- ти природу церкви та її структури.

Цей метод, на його думку, допомагає краще сфокусувати критичний аналіз.

Повністю статтю читайте у паперовому варіанті