Пропам’ятна книга УМХ

Нав’язуючи до звернення в 50-річчя свята «Українська Молодь Христові» (УMX) і постання Т-ва «Орли» КАУМ, що відбулося в місяці травні 1933 року у Львові, Західня Україна, подаємо до відома, що Пропам’ятна Книга про це свято появиться з видавництва Українського Католицького Університету в Римі. Редакція цієї книги радо прийме матеріяли, включно зі світлинами, що стосуються свята УМХ і Т-ва «Орли» КАУМ, як також інших українських молодечих організацій, що постали у висліді того величавого здвигу української молоді у Львові, а це у хронологічному порядку: «Ліга Української Католицької Молоді» в США, «Борці Христа» в Карпатській Україні, «Хрестоносці» в Бачці (Югославія) і «Українське Католицьке Юнацтво в Канаді. Одержані світлини після використання, на бажання, повернемо власникам.

Заінтересованим подаємо адресу Редакції Пропам’ятної Книги УМХ:

Roman Danylewycz, 3909 Sheraton Drive, Cleveland, Ohio 44134, U.S.A.