Протокол зі Загальних Зборів Т-ва За Патріярхат УКЦ., Відділу в Гемпстеті, Н. Й.

відбулися 8. вересня, 1974 р. в Гемпстеті, Н. Й.

Збори Відділу відкрив голова п. Петро Квозко, привітавши приявних, а головно представника Централі в особі ред. Василя Пасічняка. Після молитви, голова подав порядок нарад, що його приявні прийняли.

До Президії Зборів вибрано: головою п. Михайла Саґатого, а секретарем п. Ольгу Курчак.

Протокол з попередніх Загальних Збор’в відчитав секретар Відділу п. Андронік Копистянський. Цей протокол прийнято без змін. Звіти уступаючої Управи Відділу започаткував його дотеперішній голова п. П. Квозко. Він коротко згадав початки Відділу та його діяльність у звітовому періоді. Відділ щороку переводив збірки на фонд Патріярха «Церква в Потребі», яка дає суму пересічно 750 до 850 дол. Притому голова вручив збірщикам: п. Юлії Захарія і Ксені Ільницькій, що найбільше трудилися в тій справі, відпис подяки Блаженнішого Патріярха Йосифа І. за переведення збірок.

Останнього року збіркою займалися п. Ю. Захарія, Кс. Ільницька, Орест Дацків і Андронік Копистянський і М. Саґатий. Відділ влаштував 2 ширших сходин для громадянства з доповідями представників Централі — а саме: ред. М. Галіва і Д-ра Осінчука на теми положення нашої Церкви.

Другим звітодавцем був секретар Відділу п. А. Копистянський. З його звіту приявні довідались, що Відділ відбув 8 засідань, в тім кілька ширших сходин членів. Крім того відбулось кілька неповних засідань Управи. Відділ брав участь в З’їздах і нарадах Крайової Управи Товариства в Нью-Йорку. Заступали його там голова і секретар. Відділ при помочі делегації запротестував проти вводження англійської мови на Великій Сл. Божій о. парохом Еміліяном Шараневичом в Гемпстеді — і це мало успішний вислід. Відділ протестував проти усунення помісного образа св. Володимира, який є Патроном нашої церкви — одначе безуспішно. Відділ написав письмо до пароха в справі поминання на Сл. Божих Блаженнішого як Патріярха, і це лишилося також без успіху, бо о. парох «не дістав інструкцій від єпископа», як він зазначив у відповіді.

За неприявного касієра п. Богдана Подолюка, короткі фінансові інформації подав голова п. П. Квозко, якому касієр передав касову книгу. Сальдо в касі на звітовий день виносить $ 99.21.

За Контрольну Комісію звітувала п. Ю. Захарія, що заявила, що вона з головою переглянула касову книгу, де знайдено все в порядку. Вона поставила внесок уділити абсолюторію уступаючій Управі.

Дискусія по звітах була коротка і предсідник поставив внесення Контр. Комісії під голосування. Внесок уділити абсолюторію пройшов одноголосно.

Представник Централі ред. Василь Пасічняк виголосив довшу і дуже цікаву й обґрунтовану цитатами з Св. Письма, з Папських Енциклік та інших джерельних документів, про права нашої Церкви, нехтування їх ватиканськими чинниками та про конечну потребу їх оборони з нашого боку, яка повинна об’єднати якнайширші круги наших вірних для дальшої оборони прав нашої Церкви й нашого Народу.

Після його доповіді розвинулася широка дискусія, а головно у формі запитів, що в ній брали участь пп. А. Копистянський, П. Квозко, Вол. Шпачинський, В. Захарія, М. Курчак та другі. На всі запити делегат давав вичерпні відповіді.

Після цього приступлено до вибору нової Управи, у висліді чого вибрано Управу в такому складі:

Микола Курчак — голова
Михайло Сагатий — заст. голови
Андронік Копистянський — секретар
Юлія Захарія — касієр
Вол. Шпачинський — орган, референт

Контр. Комісія:
Петро Квозко — голова
Орест Дацків — член
Ксеня Ільницька — член.

Делегат Централі зложив привіт від Централі і побажання новій Управі та закликав Відділ до ще більшої активности.

Новообраний голова Відділу в короткім кінцевім слові подякував від цілої Управи за довір’я і вибір та просив членство про тісну співпрацю та поміч в дальших діях, а Центральній Управі зложив на руки її представника заяву тісної співпраці.

Збори закінчено молитвою.

Гемпстед, дня 8. вересня, 1974.

За Президію Зборів:
Михайло Сагатий, голова
Ольга Курчак, секретар

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту