Питання українського Патріярхату в Шашкевичівській добі

Під таким наголовком вийшла в накладі Ради Українських Організацій за Патріярхат УКЦеркви, в Канаді, праця о. д-ра Олександра Барана. Книжка коротко подає історію українського патріярхату від Берестейської Унії, а опісля докладно реферує події середини 19-го століття: Реляція о. Михайла Малиновського з 1842 p., меморіял кардинала Ламбрускіні з 1843 p., засідання Канґреґації Надзвичайних Церковних Справ 27 квітня 1843 p., реляція секретаря цеї Конгрегації, пропозиції монсеньйора І. Карболі-Буссі, та меморіял о. І. Терлецького з 1848 p. Ці документи є важливі для нас тим, що показують, як давньою є справа нашого патріярхату, а ще більше тому, що їхня аргументація має пристосування і до сьогоднішньої ситуації.

Книжка коштує 2.- дол., її величина — 39 стор. Замовити її можна у: National Council of Ukrainian Organizations for the Patriarchate of Ukrainian Catholic Church, Winnipeg, Man; Canada R2G I E2

Філядельфія — Його Святість Папа Павло VI найменував Преосвященного Єпископа Кир Василя Лостена Апостольським Адміністратором Філядельфійської Митрополії, згідно з повідомленням Архиєпископа Жана Жадо, Апостольського делегата в ЗСА, яке він дав до публічного відома у вівторок 8-го червня.

Це призначення наступило з уваги на довготривалу недугу Кир Амврозія Сенишина, ЧСВВ, Митрополита Філядельфійського. Кир Аврозій залишається Митрополитом Філядельфійським, але всіми справами митрополії від тепер керуватиме Кир Василь Лостен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>