Релігійний плюралізм – сила демократії

Якщо секуляризацію (і як відділення Церкви від держави, і як зменшення кількості людей, які сповідують ту чи ту релігію) релігійні кола спершу вважали для себе злом, а багато хто й початком зникнення релігії, то Хосе Казанова спростовує ці погляди, доводячи, що секуляризація дозволила просто по-іншому подивитися на релігію і змінила самі деномінації, зробивши їх більш відкритими на інших, спровокувала, в позитивному сенсі, на співпрацю з грома- дянським суспільством напряму. Церква стала більш незалежною від державних структур, хоча й держава тепер вільна від впливу Церкви як інституції. Проте це далеко не чиста незалежність, взаємовплив різною мірою залишається в будь-якій державі.

Повністю матеріал доступний у паперовій версії журналу