Резолюції

Делегатів сімнадцятого З’їзду Українського Патріярхального Товариства,
що відбувся 22 травня 1999 р. у Нью-Йорку,
щиросердечно вітають Святішого Отця Папу Івана-Павла II,
Блаженнішого Патріярха Мирослава-Івана і всіх владик,
духовенство і монаші чини УКЦеркви,
вітають братні Українські Православні Церкви,
все духовенство, мирян і весь український нарід.

  1. Наради з’їзду проходили під кутом аналізи пройденого часу праці Українського Патріярхального Товариства, відмітивши його корисну проведену працю для добра і розвитку Української Католицької Церкви у діяспорі й в Україні та недоліків — що не вдалось активно поширити цих ідей серед середньої і молодшої генерації.
  2. Делегати з’їзду ствердили, що УТП, а також пресовий орган «Патріярхат» гідно і достойно заступає і здійснює ідеї Патріярха Йосифа.
  3. З’їзд підкреслив і наголосив наближаючий Великий Ювілей 2000-річчя з дня народження Ісуса Христа і закликає мирян включитися у його відзначення: ініціювати і здійснювати різні імпрези, вечори з доповідями, конференціями, побажаним улаштувати такі імпрези разом з нашими братами православними і включитися до загальних відзначень.
  4. З’їзд закликає ієрархію, духовенство і мирян УКЦеркви більш активно посилити екуменічну працю, щоби українські конфесії наближались до того, — щоб усі були одно.
  5. З’їзд пропонує, щоби мирянські організації доклали всіх зусиль заохотити українську середню Генерацію включитися у мирянські організації і тим спричинитись до розвитку і росту УКЦеркви. Поруч з тим відмічено, що цьому питанню мало уваги присвячують владики і священики.
  6. З’їзд відмітив, що під сучасну пору є велике число емігрантів з України, що виступають під назвою: «Четверта хвиля», було б добре якщо б вони включились у працю вже існуючих мирянських організацій або закладали свої.
  7. З’їзд закликає до співпраці із всіма діючими молодечими мирянсько-релігійними організаціями.
  8. З’їзд закликає увесь Божий Люд зберегти спадщину Патріярха Йосифа і до дальшої безперебійної праці для визнання Апостольською Столицею Києво-Галицького Патріярхату УКЦеркви і її помісности.
  9. З’їзд закликає українську ієрархію зберігати однообразність обряду і традицій в УКЦеркві.
  10. З’їзд закликає уряд української держави на чолі з президентом Леонідом Кучмою, щоби конфесії, що діють проти незалежности і самостійности Української Держави не мали місця в Україні та не дозволив відбути запляновані політично-церковно-імперські походи в Україні.

За резолюційну комісію

Микола Галів, Голова
Рома Гайда, член
Осип Труш, член