Резолюції

Сьомий з черги делегатський З’їзд Товариства за Патріярхальний Устрій УКЦеркви, що відбувся 20 листопада 1976 р. у Філядельфії проходив під кутом підсумків минулої праці, утвердження існуючого патріярхату й прийняв наступні постанови:

З’їзд вітає Ісповідника Віри, Блаженнішого Патріярха Помісної УКЦеркви Отця Йосифа І й заявляє Йому всесторонну піддержку, вірність та глибоку пошану.

З’їзд звертається з проханням до Святішого Отця Павла VI, щоби офіційно прийняв до відома існуючий патріярхат Помісної УКЦеркви з Патріярхом Йосифом І.

З’їзд вітає наших владик, священиків і вірних на Україні і тих, що терплять на засланні за Христову Церкву й клонить голови перед тими, що за Христову Церкву й український нарід віддали життя своє.

З’їзд вітає всіх українських католицьких владик у діяспорі, що стоять на засадах помісности УКЦеркви та утверджують існуючий патріярхат.

З’їзд вітає ієрархію, священиків і вірних Церкви закарпатців — русинів і Української Православної Церкви.

З’їзд вітає Об’єднання Євангельсько-Бабтистських Церков.

З’їзд вітає Товариство св. Андрея.

З’їзд вітає Українське Патріярхальне Світове Об’єднання за Єдність Церкви й Народу.

З’їзд вітає почесного голову Т-ва Всечеснішого Отця Мітрата Володимира Білинського і почесних членів Товариства: Преподобну Мати Марію, проф. Тершаковця і маєстра Йосифа Гірняка.

З’їзд вітає братсько-мирянські, культурні, громадські, професійні й церковні організації, що визнають існуючий патріярхат та працюють для його утвердження.

ІІ

  1. З’їзд постановляє безперебійно утверджувати існуючий патріярхат, уводячи в життя нашої Церкви патріярші вимоги згідні з Конституцією Помісної УКЦеркви.
  2. З’їзд звертається до наших владик, щоби вони здійснювали свої синодальні ухвали й постанови та вводили в життя Конституцію Помісної УКЦеркви.
  3. З’їзд просить тих наших священиків, які ще не поминають Патріярха Йосифа І, щоби поминали та допомагали Йому у здійснюванні Його плянів.
  4. З’їзд звертається до всіх наших священиків, щоби вони задержали і зберігали церковно-слав’янську або українську мову у наших Богослужбах. Рівночасно засуджує тих священиків, які незаконно ввели повністю англійську мову в наші Богослужби, що є першим кроком до нівеляції і знищення нашого обряду і традицій.
  5. З’їзд висловлює свою повну піддержку новоствореній парафії св. Михаїла у Філядельфії, яка є повністю патріяршою. Також піддержує парафії святих Володимира й Ольги в Чікаґо і Покрови Пресвятої Богородиці у Клівленді.
  6. З’їзд солідаризується з мирянським рухом у Великій Британії, який гідно обстоює права Помісною УКЦеркви.
  7. З’їзд закликає мирянський рух до співпраці з нашими братами карпато-русинами і православними у напрямі поєднання.
  8. З’їзд рішучо засуджує останні листи, що вийшли з канцелярії єп. В. Лостена, в яких є суспенда для чотирьох священиків й уневажнення відзначень, що їх зробив Патріярх Йосиф І. З’їзд домагається, щоби єп. В. Лостен ці листи відкликав.
  9.  З’їзд закликає наших владик, щоби вони ставали в обороні наших Церков не тільки в Україні й в цілому СССР, але також тут у вільному світі.

За Резолюційну Комісію
Микола Галів,
Рома Гайда,
Василь Пасічняк

Свіжий номер

6 (494) 2022