Резолюції IV-го З’їзду УПСО — Рим 16 лютого 1982

1. Четвертий З’їзд Українського Патріярхального Світового Об’єднання вітає Його Блаженство Патріярха Йосифа з ювілеєм 90-ліття життя і бажає Йому як сподвижникові здійснення Патріярхату Української Католицької Церкви, довгих і обильних літ життя й праці для добра Церкви й народу. З’їзд зносить молитви вдячности до Всевишнього за дотеперішню опіку над Блаженнішим Патріярхом і благає Всевишнього благословити Його на дальшу працю.

2. З’їзд висловлює гаряче бажання, щоб наші Преосвященні Владики виявили повну єдність з Главою нашої Церкви, Блаженнішим Патріярхом і в рямках Синоду ввели вповні в життя Конституцію Патріярхального Устрою УКЦ.

3. З’їзд підтримує цілком і єдинодушно поставу Блаженнішого Патріярха Йосифа та Синоду УКЦ в обороні помісних прав нашої Церкви перед брутальними й повторними нападами з боку московського патріярхату, як теж перед невідповідною згідливою поставою деяких чинників Апостольської Столиці супроти цих нападів.

4. З’їзд просить Синод УКЦ остаточно розв’язати конфлікт в Англії між вірними та єп. Августином Горняком. Залишення єп. Августина на теперішньому становищі стає неможливим через його вилам з позитивної настанови Синоду в життєвих справах нашої Церкви, а зокрема через останнє ним інспіроване публічне обвинувачення УКЦеркви та її Глави в схизмі, яке З’їзд гостро засуджує й відкидає. У випадку, якщо екзарх А. Горняк не змінить свого поступування згідно з теперішнім наставленням Синоду УКЦеркви, могло б дійти до вимоги розглянення його справи церковним судовластям.

5. З’їзд констатує в цій історичній ювілейній хвилині, що УПСО надальше має діяти в дусі дотеперішньої програми Патріярхального руху, оформленої на попередніх з’їздах і конгресах, і має виконати ще важливу ролю серед мирянства для розбудови й закріплення патріярхальних структур у житті УКЦ, зокрема поширюючи стан свого організованого членства та поширюючи свій вплив через журнал-офіціоз «Патріярхат» та інші публікації.

6. З’їзд висловлює побажання, щоб Синод УКЦ, вводячи в життя постанови Конституції Патріярхального Устрою УКЦ, уможливив активну участь мирян, в тому й УПСО, на всіх щаблях нашого церковного життя.

7. З’їзд доручає керівним органам УПСО виступати перед міжнародніми компетентними чинниками, в тому числі й перед дипломатичними органами Апостольської Столиці, в обороні переслідуваних українських Церков у поневоленій Україні та в обороні національних і релігійних прав українців в СССР та сателітних державах.

8. З’їзд, запізнавшись із працями ІV-го Конгресу Мирян, який відбувся у Римі 14 і 15 лютого 1982 р. на тему: «Наша Церква в обличчі ювілею 1000-ліття хрещення України», схвалює обговорені тези про потребу спільного підготовлення та гідного відзначення цього визначного ювілею всіма українськими Церквами та цілим організованим українським суспільством, що буде запорукою повновартісного, суверенного нового тисячоліття християнської України.