Резолюції Конференції делегатів УПСО

Рим, 3. жовтня 1977 р.

Делегати Крайових Патріярхальних Товариств, Комітетів та складових Організацій Українського Патріярхального Світового Об’єднання «За Єдність Церкви і Народу» — УПСО — зібрані на Конференції, яка відбулася 3. жовтня 1977 р. в авлі Українського Католицького Університету в Римі — складають глибокий поклін їх Блаженству Патріярхові Йосифові із 60-літтям Його Священства. Рівночасно вітають Владик, які визнають «де факто» патріярхальний устрій Помісної Української Католицької Церкви, як теж все Духовенство і Монашенство, проводи мирянсько-патріярхального руху і представників церковних та громадських організацій.

Конференція стверджує, що УПСО вив’язалося задовільно із покладених на нього завдань і тому висловлює подяку та бажає Головній Раді і її Президії успіхів у дальшій праці.

Конференція УПСО доручає Президії створити Комісію для гідного відзначення 1000-річчя всенароднього хрещення Руси-України, яке припадає в 1988 році.

У зв’язку з тим повинні появитися науково-історичні праці, які охоплювали б дії Христової Церкви Руси-України.

Щоб цей Ювілей осягнув свою ціль конечна є єдність обох наших історичних Церков: Української Католицької і Української Православної.

Тому прохаємо проводи наших обох Церков, щоб розпочали екуменічні розмови в цьому напрямі.

Резолюційна Комісія схвалює, щоб Президія УПСО вислала запропоноване письмо до папи Павла VI. в справі оборони нашої Помісної Української Католицької Церкви та визнання «де юре» її патріярхального устрою.

Учасники Конференції УПСО глибоко стурбовані фактом, що Апостольська Столиця ще й досі не розглянула прохань мирян у Великій Британії, що були висловлені в петиції 8.183-ома вірними. Ця петиція була передана Папі Павлові VI за посередництвом Апостольського Делєґата в Лондоні 12 жовтня 1975 р. У ній миряни просили відкликати єпископа Августина Горняка з посту Апостольського Екзарха для Українців у Великій Британії.

Зі жалем відмічуємо, що таке відношення Апостольського Престолу до вірних Помісної Української Католицької Церкви у Великій Британії є кривдячим.

Конференція висловлює побажання, щоб Організації і Товариства, які стоять на базі патріярхального устрою Помісної Української Католицької Церкви, зокрема на теренах ЗСА і Канади, докладали усіх зусиль для координації спільної дії.

Вкінці звертаємося з проханням, щоб всі Владики і все Духовенство поминали нашого Блаженнішого Патріярха Йосифа в усіх Богослужбах.

За Резолюційну Комісію:

інж. Теодор Кудлик, голова
Ярослава Ломаґа, секретар
д-р Володимир Косик, член Комісії

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt