Резолюції Світової конференції мирян

Конференція українців католиків, мирян, делеґатів на СКВУ зі США, Канади, Бразилії, Арґентини, Венезуелі, Австралії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Англії і інших країн, яка відбулася дня 13 листопала 1967 р. У Нью Йорку в рамцях СКВУ констатує:

  • Доля Української Католицької Церкви у її місії у Вселенській Церкві залежить від збереження, чи відродження Української Католицької Церкви в Батьківщині, жорстоко переслідуваної сучасним режимом
  • Моральна і дієва сила Української Католицької Церкви поза межами Батьківщини має служити збереженню релігійного і національного обличчя української діяспори для відродження Церкви в Україні.
  • Запорукою виконання тої місії є в першу чергу єдність Церкви у всіх країнах діяспори, завершена спільним Синодом під проводом і юрисдикцією Верховного Архиєпископа, або Патріярха, згідно з декретом «Про .Східні Церкви», схваленим II Ватиканським Собором і потвердженим Святішим Отцем, Папою Павлом VI.
  • Збереження Церкви в діяспорі залежить від утримання специфічних зовнішних форм, які її відрізняють від оточення, отже насамперед від утримання чистоти обряду і української мови.
  • Визнаючи беззастережно ієрархічну побудову Церкви, завершену Патріярхатом і Первоєрархом, і послідовно наголошуючи авторитет пастирського і учительського уряду Церкви, Конференція неменше виразно наголошує традиційну ролю мирян в українській Церкві, а зокрема в українському суспільному житті, заґарантовану II Ватиканським Собором, яка то роля має проявитися активною християнською поставою у всіх ділянках реліґійного та громадського життя.

Тому Конференція пропонує:

  • включити подані ствердження в обов’язуючі резолюції СКВУ,
  • покликати комісію СКВУ для справ Церкви, зложену з мандатованих представників українських християнських віровизнань,
  • в передбаченому Секретаріяті СКВУ запевнити постійні місця для представників Церков,
  • справу завершення патріярхатом організаційної побудови цілої Української Католицької Церкви предложити в імені СКВУ Святішому Отцеві·