Резолюції Загальних зборів Філядельфійського Відділу УПТ, що відбулися 2 грудня 1984 р.

  1. Миряни, зібрані на загальних зборах Філядельфійського Відділу УПТ, сповнені глибоким смутком і болем після втрати невіджалуваного Батька і Глави Помісної УКЦеркви, якого духа печаттю позначене майже півстоліття її історії, постановляють, згідно із «Завіщанням» дорогого й незабутнього Патріярха, продовжувати ідеї, для яких він жив, терпів і трудився.
  2. Учасники Загальних Зборів звертаються до Високопреосвященніших і Преосвященних Владик та Синоду Помісної УКЦеркви реалізувати Завіщання св. пам’яти їх Святости Патріярха Йосифа, яке закликає: «І вас, мої возлюблені діти, благаю: ніколи не відкажіться від Патріярхату своєї страдної Церкви, ви ж живі, існуючі її діти!» «Ми стоїмо безповоротно на патріярхальному устрої нашої Церкви». «Літургічна молитва творить основу для таких же правничо-канонічних формулювань, що стосуються самої Церкви… Тому заповітую вам, моліться, як дотепер, за Патріярха Києво-Галицького і всієї Руси!..»
  3. Загальні Збори стверджують сильну стурбованість мирян останніми подіями, які заіснували безпосередньо після смерти св. п. Блаженнішого Патріярха Йосифа, а насамперед листом Східньої Конгрегації до деяких владик нашої Помісної Церкви, у якому висловлюється сумнів відносно легальности висвячень жонатих священиків, забороняється поминати Владику Мирослава Івана як Патріярха, як також закидається брак дисципліни і якийсь «псевдопатріотизм» нашій Церкві.

Цей лист глибоко вдаряє по авторитеті нашої Помісної Церкви та її слушних правах, признаних нам поновно Собором Ватиканським II. Миряни прохають Синод наших Владик рішуче запротестувати проти цього листа Східньої Конгрегації, що його також підписав Владика нашої Помісної Церкви архиєпископ Мирослав Марусин.

  1. Учасники загальних зборів занепокоєні становищем і долею нашої Церкви, яка через наскрізь несправедливий і кривдячий закон т. зв. «територіяльного принципу» відірвана у діяспорі від Матірної Церкви і поділена на частини континентами, є засуджена на поступову асиміляцію, а тим самим і ліквідацію.

Тому загальні збори звертаються із закликом до Крайової Управи УПТ, Управи УПСО та до наших преосвященних владик і Синоду, щоб вони, спільно з представниками інших Східніх Церков, поробили відповідні енергійні та рішучі старання про зміну цього закону у новім Канонічнім Праві для Східніх Церков, поки ще час.

  1. У зв’язку із дуже близьким ювілеєм 1000-ліття хрещення Руси-України, який ми повинні відзначити соборно, необхідним є посилити екуменічні зв’язки також і на низах, організуючи відповідні зустрічі мирян, панелі та дискусії з братами-православними чи й іншими українськими християнами.
  2. З уваги на 40-ліття смерти Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького, загальні збори закликають мирян, а особливо своїх членів, посилити молитви за його прославу, щоб до 1000-літнього ювілею нашого християнства було проголошено його святим.
  3. Праведність довгого життя св. п. їх Святости Патріярха Йосифа, сповненого вірністю Богові та праці для Христової Церкви, його ісповідництво та терпіння довголітньої каторги Христа ради і вірности Вселенській Церкві, навіть на думку чужинців («Дейлі Телеграф») є дуже вагомими даними, щоб розпочати старання про його беатифікаційний процес.
  4. Відзначаючи 100-ліття нашої Церкви у США,з признанням згадуємо відважні заходи першого священика на цьому континенті, о. Івана Волянського, як і першого єпископа, Владики Сотера Ортинського в обороні самобутніх прав і привілеїв нашої Церкви.

Загальні Збори закликають наших владик іти мужньо їхніми слідами та відважно обстоювати наші права, з яких одним є право жонатого священства. Це право було нам гарантоване Берестейською Унією, як рівно ж потверджене ще раз Собором Ватиканським II. Не даймо його собі відібрати.

  1. Загальні збори висловлюють признання журналові «Патріярхат» за його стійку лінію у змаганнях за належні права нашої Помісної УКЦеркви. Цей журнал заслуговує вповні на підтримку з боку мирян.

 Загальні Збори висловлють також признання працівникам радіоавдиції «Голос мирян» за їхню повну посвяти і витривалости вже понад 10-літню працю.