Резолюції Загальних Зборів Гуртка ОУЖ в Лондоні дня 30.1.1977 року

1. Зорганізоване жіноцтво в Гуртку Організацій Українських Жінок у Лондоні складає найсердечніші побажання і шле палкий привіт їх Блаженству Патріярхові Йосифові 1-му з нагоди 85-их народин та 60-ліття Його священства.

2. Складаємо найщирішу подяку їх Святости Патріярхові Йосифові за постійну опіку над нашими зболілими душами та за те, що на бажання вірних дозволив приїхати своїм священикам на наш терен для несення розради і духової опіки усім тим, які позбавлені такої опіки зі сторони теперішнього керівництва УКЦеркви у Великій Британії.

3. Заявляємо свою повну піддержку у здійснюванні великих ідей і плянів законного Голови ПУКЦеркви, який своїм довголітнім терпінням, а також кров’ю і муками своїх Владик, священиків, монахів, монахинь та вірних мирян дав наявні й незаперечні докази вірности Апостольському Престолі і нашій Церкві—страдниці.

4. Ми, жінки — матері, протестуємо проти поступовання місцевого Екзарха, який замикає набуті вірними церкви, безпідставно усуває священиків та забороняє їм виконувати душпастирські обов’язки на цьому терені, відмовляє навчання релігії у школах наших дітей і через це позбавляє їх прив’язаности й любови до рідної Церкви, забороняє вірним вступу до церкви, які обставляє поліцією. Протестуємо проти всіх потягнень, які суперечать християнській етиці і є шкідливі для нашого церковно-релігійного життя. Домагаємося негайного відкликання єп. Горняка з терену нашого Екзархату.

5. Апелюємо до всіх наших священиків, щоби вони зі синівською любов’ю з’єдналися довкруги нашого Патріярха Йосифа і спільно працювали для добра нашої Церкви та українського народу. Взиваємо, щоб згідно з духом Ватиканського Собору ІІ-го та постановами Єпископських Синодів ПУКЦеркви і виразних заряджень нашого Блаженнішого Патріярха, чимскоріше впровадити українську мову в наших Богослужбах та відновити в усіх парафіях мирянсько-церковні братства, питомі духові нашої Церкви.

6. Закликаємо українське зорганізоване жіноцтво завжди стояти непохитно в обороні помісности і єдности нашої Церкви та правного підпорядковання Її нашому законному Голові ПАТРІЯРХОВІ ЙОСИФОВІ.

Голова Резолюційної Комісії
п-ні мґр. О. Ґоцьна

Члени:
п-ні Д. Шкромида, п-ні М. Капустинська

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt