Ще один знаменний документ

Із рамени Дослідно-документаційного Центру в Торонто п. Іраїда Винницька знайшла й передала нам цього листа — очевидно писаного від Митрополичого Ординаріяту у Львові (за відомом чи навіть ініціативою Слуги Божого Андрея) до — Українського Центрального комітету — проф. Кубійовича.

Документ, знайдений у Львові, вказує додатковий раз на старання УГКЦеркви порятувати переслідуваних німцями жидів.

До Українського Центрального Комітету у Львові

Митрополичий Ординаріят одержав відомість, що в Німеччині узогляднюють особи жидівського походження, коли вони заслужилися для німецького народу. У нас тепер надсилають комітети з провінції дуже часто прохання, щоб інтервенювати у відповідної влади, щоб узгляднила особи жидівського походження, які заслужилися для українського народу, наприклад як жовніри при УГА чи як літерати, пишучи для українського народу оповідання чи повісті. У всіх ділянках науки й життя всі правила мають винятки, може б УЦК звернувся з відповідним проханням до німецької влади, щоб заслужені для українського народу одиниці жидівського народу були трактовані після винятків відповідних законів, коли це можливе й в (об… і) ділання УЦК є допускальне.

Від гр.-кат. Митр. Орд. Льв. 16.VІ.1944

Цей документ знайшла 29 грудня 1992 р. Іраїда Винницька в Центральному Державному Історичному Архіві міста Львова (ф. 408 й, оп. 1 т., спр. 93 ст. 6).

Листування з Українським Центральним Комітетом у Львові про неможливість переведення церкви у Грубешові на православний обряд та регабілітацію осіб єврейської національности, які «вислужились» перед українським народом.

Документ є ручно написаний зеленим чорнилом і знаходиться у знищеному стані. Документ переписано докладно, не вносячи жодних поправок. Слово в дужках с нечітке. Копія зберігається в архіві Українсько-Канадського Дослідчо-документаційного Центру в Торонто.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web