Сесія молоді

У рамках Четвертого Конгресу Мирян також відбулась сесія молоді, яка відбулась в авдиторії Української Папської Малої Семінарії. На жаль, сесія молоді відбувалась в той самий час, коли відбувався з’їзд УПСО, тому багато учасників з’їзду не могли взяти участи. В сесії молоді взяло участь біля 120 молодих учасників. Треба сказати, що фреквенція була добра. Згідно з інформаціями молодих учасників сесії — наради не пройшли так, як передбачалось. Підкреслювали, що не було належної попередньої підготовки.

У зв’язку з ювілейними святкуваннями 90-річчя Патріярха Йосифа відбулась в залі Українського Католицького Університету нарада професорів УВУ в справі наукового відзначення тисячоліття хрещення Руси-України.

Знову ж у тих самих рамках, 17 лютого, в ранніх годинах, в Патріяршому Дворі, при Мадонні деї Монті 3, відбувся з’їзд Товариства Священиків св. Андрея, в якому взяло участь понад 30 священиків. З’їзд вислухав звіти о. д-ра Степана Гарванка і о. Івана Кота. Загальні Збори вибрали нову управу Товариства у складі: о. мітр. Іван Шевців з Австралії — голова; до управи увійшли: о. Богдан Остапович — Канада, о. Іван Кіт — Бельгія і о. мітр. Володимир Андрушків — США. Збори ухвалили постанову далі продовжувати видавати журнал «Ниву», що має появлятись у Канаді. Зборами керувала президія в складі: о. Ст. Гарванко — голова, о. Іван Кіт — секретар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web