Слово Патріярха Йосифа на інавгурації ХІ-го вакаційного курсу на УКУ в Римі (22 червня 1980)

Всесвітліші Отці,
Шановні Професори. Дорогі Студенти!

Відкриваю цей літній курс в нашому католицькому Університеті в Римі і радію, що можу це зробити одинадцятий раз. Нехай Богу буде велика від нас усіх подяка, що з таких малих початків, з таких малих засобів створив таке корисне для нашої Церкви і Народу діло. Не хочеться вірити, що стільки вже проминуло літ і стільки нашого народу пройшло через ці мури, стільки молодих душ тут черпали знання, нашої правди і надтхніння для любови і жертви до всього рідного. Коли тому десять років папа Павло VI, благословляючи цей собор Св. Софії і цей Університет, казав, що цей університет є «інчіпєнте е прометтенте» — тобто початкуючий і такий, що дає багато сподівань, — ці його слова вже сповнились, коли дивитись на ці літні курси, на навчання в ньому на число студентів, що постійно тут живуть і студіюють, на чимале число професорів, що по всім світі з’єднані ідеєю цього університету.

Число цьогорічного курсу змаліло через різні труднощі, серед яких найважча світова у формі так званої інфляції, різних розрухів і непевностей. Але, коли дивитися, що помимо цього все таки стільки Вас зібралось, це свідчить і про Вашу велику охоту вчитись і пізнавати свої рідні вартості, і про Вашу та Ваших Батьків сміливість боротись з перешкодами і не лякатись їх. Таких молодих душ наш Нарід і наша Церква потребує багато, бо перед нами великі часи, в яких Ви станете перед не одною перешкодою і лихом, з якими треба буде боротись, терпіти, а може й життя віддати.

Вітаю Вас усіх, зокрема Панів Професорів і бажаю Вам щасливої праці і багато користей та плодів з неї. На цьому курсі Ви вчитесь не лише тут в цих мурах, Вас вчить і весь Рим, все довкілля, вся ця країна славної старини, якої здобутки і сліди Ви легко можете помітити і у країнах Вашого походження. Пізнаючи це велике довкілля зокрема приглядаючись цим великим здобуткам мистецтва, Ви потрапите оцінити і свою рідну дійсність з відповідним поглядом і рефлексією, Ви відкриєте і свої рідні культурні особливості і це поможе Вам оцінити великі здобутки людства та участь в них нашого Народу. Бажаю Вас сил, здоров’я і охоти, щоб звідси якнайбільше винести для своєї формації, для свого характеру і своєї особовости.

Основною темою цьогорічного курсу є княжа Україна. Ви поглянете далеко в минуле своєї рідної історії в часи тисяча літ тому коли християнство стало у нас державною вірою і з тим на нашій благословенній землі почалась історія нашої культури і християнської цивілізації, якою ми з’єднались з Европою. Великий був це початок і Ви пізнаєте його з подивом і пошаною. Пригадую Вам гарні слова із псальма: «Помянух дні древния і поучихся» — згадаю древні дні і навчусь щось для життя. Бажаю Вам, щоб так сталось в цих курсах.

Благословення Господнє на Вас!

Рим 22 червня 1980 р.

Йосиф
Патріярх і Кардинал