Спільний фронт проти патріярхальників з противних таборів

Відомо, що екстреми іноді сходяться. Так є і з нашими антипатріархальниками в рядах самої УКЦеркви, завзятими латинізаторами, універсалістами й національними нігілістами, які знаходять спільну мову у поборюванні українського католицького патріярхату з екстремними православними чинниками. Ці останні зокрема сильно себе виявляють в Канаді. На сторінках своєї преси (двотижневик «Вісник» і тижневик «Український голос») вони публікують час-від-часу свої напади так на саму ідею патріярхату, як і на особу Блаженнішого Патріярха та на Патріярхальний рух.

Останнім часом вони присвятили увагу пашквільній писанині о. Д. Тулюка-Кульчицького з Німеччини, українського католицького священика, що разом з деякими іншими спеціялізуються в поборюванні патріярхату. На одну таку писанину відповів до редакції порушений Патріярхальний діяч, проф. Василь Маркусь. Редакція «Українського Голосу» не помістила його листа на протязі трьох місяців. На прохання автора листа містимо його на сторінках «Патріярхату». Сам лист говорить за себе, як також за автора памфлету «Два документи часу» та за газету «Український Голос» у Вінніпезі.

Редакція