Спростовання

Щоденник «Америка», число 229 від 18 грудня минулого року надрукував звідомлення із нарад Ради Директорів УККА від 10 грудня минулого року, в якому помістив ось таке ствердження:

«В наспілій кореспонденції маґістер Іван Базарко відчитав… письмо від Товариства за Патріярхальний Устрій Української Католицької Церкви яке, у відповідь на запрошення Екзекутиви призначити свого представника до Комісії Церковних Справ при Екзекутиві УККА, згідно з висловленим побажанням у цій справі Блаженнішого Верховного Архиєпископа, повідомило, що таку співпрацю на форумі Комісії Церковних Справ при УККА вважає недоцільною».

Редакція журналу «За Патріярхат» управнена заявити, що надрукована Редакцією «Америка» інформація про становище нашого товариства не відповідає правді, не виявляє суттєвих елементів переписки між УККА і нашим товариством, і не відображує вірно її інтенції. Жодні висловлені Верховним Архиєпископом побажання до Крайової Управи Товариства дати своїх делегатів до Церковної Комісії УККА нам не відомі, і їх треба рахувати публіцистичною фантазією редакторів щоденника «Америка». Друковане на цій базі звідомлення «Америки» має однісіньке призначення: фальшиво інформувати громаду.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web