«Студити ідуть вперед»

Під такою назвою появилось пропам’ятне видання з нагоди посвячення підвалин студитського дому для старших громадян ім. о. Василя Осташа у Вудстаку (Канада). Видання появилось заходами отців-студитів у 1985 p., 70 сторінок, включно з ілюстраціями. Це видання журнального формату розповідає у цікавій формі про працю і стремління жменьки монахів-студитів, які в розпалі Другої світової війни були примушені покинути свій Скит, «свою громаду» св. Андрея у Лужках, біля Підлютого, в Галичині й після довгої мандрівки опинились у Канаді. В 1951 році вони прибули до Вудстаку, провінція Онтаріо. Ось що пише про них у цьому виданні о. архимандрит Любомир Гузар:

«… Манастир — це не підприємство, яке можна розбудувати у короткому часі, що має готові відповідні засоби. Манастир — це радше організм, живе тіло, яке потребує часу на вкорінення, на розвиток. Навіть не є здоровим для монашої спільноти, якщо вона зашвидко росте, бо кожна рослина, яка швидко росте, скоро й завмирає. Після більше, ніж 30 років свого існування Студитський манастир може стати у Вудстаку невеличким духовним центром для нашої віруючої громади. Коли т.зв. активні чини і згромадження мають завдання іти між людей, щоб апостолувати, манастирі нашого типу з давен-давна створювали школи, притулки, сиротинці, шпиталі навколо манастиря, щоб дати змогу всім потребуючим допомоги знайти її біля манастиря. Таким чином, ця допомога, навіть у найбільше матеріяльному виді, ніколи не була тільки для тіла, але завжди й для душі. Першим етапом у цьому напрямі є будова дому для старших громадян… Наступним проектом мав би бути якийсь центр для молоді. Не відпочинковий, не розваговий, але центр духовної обнови…».

Отці-студити намагаються приєднати якнайбільше прихильників до цього проекту і з цією метою подають відомості про пророблену працю у Скит-Успенському манастирі у Вудстаку — Онтаріо. У книжці поміщена коротка історія ченців студитського уставу від початку їхнього існування в 11 столітті аж до сьогоднішнього дня. Відродження східніх чернечих традицій в Українській Католицькій Церкві у 20 столітті — це заслуга Митрополита Андрея Шептицького.

У книжці поміщено також статті про манастир Студіон у Римі, історію Скит-Успенського манастиря у Вудстаку та відомості з української історії під заголовком «Ваша українська спадщина».

Особливо цікаві біографічні дані з світлинами поодиноких монахів-студитів, що дають нам змогу краще познайомитися з їхнім життям і працею. Пропам’ятна книга видана рівночасно в українській і англійській мовах. Редагували її: о. Евтимій Волинський і Вілліям Мек-Келлі. Український текст упорядкувала Оксана Сосновська. Видання прикрашене численними світлинами, що дуже поглиблюють його зміст. Коли хтось бажав би придбати собі цю вартісну книгу чи матеріяльно допомогти отцям-студитам, просимо писати на адресу:

Studit Monastery. 560 Parkinson Rd.,
Woodstock, Ont.
N4S 2N6. CANADA