Сучасна українська література та християнство

Взаємини сучасної української літератури та християнства не можна назвати гармонійними і безхмарними. Беручи свій початок від постмодерних епатажних виступів 1990-их, ідучи через заперечення будь-яких авторитетів і релігійних доктрин до сучасного дискурсу толерантності та секуляризму, де Церква уявляється радше інструментом пригноблення особистості, аніж провідницею до духовного пізнання, література ХХІ століття коливається між пактом про ненапад на традиційні християнські цінності та гострою критикою, відкиданням ролі Церкви й активним використанням християнської образності. Разом із тим за 30 років незалежності України ситуація в сучасній українській літературі якісно змінилася. Якщо на початках постмодерністська естетика була панівною, то нині вона відійшла на другий план. Сформувалася система жанрів, окремих ніш, розрахованих на певного споживача, який самостійно обирає, за літературу якого штибу він готовий платити. Відтак у книжковому просторі зараз співіснують як тексти, що «відштовхуються» від християнського світобачення, так і ті, що закорінені в нього. Далі я зупинюся на тих точках перетину сучасної української літератури і християнства, що видаються найбільш значущими.

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту