«Св. Софія» Релігійне Товариство Українців Католиків, ЗСА

ДОРОГІ МИРЯНИ!

Сьогодні у Римі, в центрі європейської культури й у столиці християнського світу, ми українці маємо, завдяки ЇХ БЛАЖЕНСТВУ, ПАТРІЯРХОВІ ЙОСИФОВІ І, нашу духову твердиню, яка забезпечує нам визнання як державному народові. СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ, УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ з його ФІЛІЯМИ, ХРАМ ЖИРОВИЦЬКОЇ БОГОРОДИЦІ Й СВЯТИХ СЕРГІЯ І ВАКХА, ПАТРІЯРШИЙ ДВІР та МОНАСТИР «СТУДІОН», це не тільки будинки, — це інституції здвигнені завдяки жертвенності великої і свідомої частини української діяспори. Здвигнення і розбудова цих інституцій, — це наявний доказ нашої зрілости як нації, що своїм корінням сягає глибоко в минуле української християнської культури й своєю творчістю виробила собі право на існування в майбутньому.

Все це створив БЛАЖЕННІШИЙ ПАТРІЯРХ ЙОСИФ І, щоб розвинути духові вартости нашого народу, щоб плекати його культуру й тим самим забезпечити ЄДНІСТЬ ЦЕРКВИ І НАРОДУ.

Щоб забезпечити існування і дальший розвій цих надбань і інституцій, за ініціятивою, благословенням і під Покровом БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА ЙОСИФА, повстало Товариство Св. Софія в Римі і Крайові Т-ва Св. Софія в інших державах. Одним із важливих завдань Крайових Товариств Св. Софія, це створення ПОСТІЙНОГО ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ. Відсотки з цього Нерухомого Фонду, повинні стати фінансовою базою для розвою Патріярхії і її Інституцій.

Тому прохаємо Вас, Дорогі Миряни, станьте в ряди творців ПОСТІЙНОГО ПАТРІЯРШОГО ФОНДУ.

Жертва на ПОСТІЙНИЙ ПАТРІЯРШИЙ ФОНД— це справді найкраща інвестиція кожнього українського патріота, бо це вклад у наше майбутнє, у майбутнє наших дітей і їхніх нащадків.

Датки на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД прохається висилати на адресу Тов. Св. Софія: St. Sophia Association, 221 Е. Sedgwick Street, Philadelphia, Pa 19119 або складати їх на руки уповноважнених збірщиків Товариства. Всі пожертви на Постійний Патріярший Фонд можна відтягати від податку.

«St. Sophia» Religious Association of Ukrainian Catholics, Inc. USA

Dear Friends;

We are asking your help in a matter of great importance. As you probably know, ever since his release from Soviet imprisonment, HIS BEATITUDE PATRIARCH JOSEPH SLIPYJ has worded to reinvigorate the Ukrainian Catholic Church and her people. His accomplishments during the fourteen years tenure in the Free World are truly formidable. They include; the founding of the Ukrainian Catholic University in Rome with branches in various countries including two (Washington and Philadelphia) in the United States; the building of the Cathedral of St. Sophia in Rome (a replica of the historical St. Sophia in Kiev), which symbolizes the continued existence of the Ukrainian Catholic Church; the restoration of the Church of SS. Sergius and Bacchus in Rome, a historical site of the Kiev-Halych Metropolia.

In addition, His Beatitude has revived ancient Ukrainian monastic orders; furthered learning and scholarship and has done many other things which imbue all of us with pride in our heritage.

Recently, His Beatitude Joseph founded the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics whose task it is to support these institutions and to promote religious language, and culture among those of Ukrainian descent.

For this reason Patriarch Joseph has empowered the Association to establish a Permanent Patriarchal Fund, i. e., an Endowment Fund, the interest from which will support all these institutions.

Fellow Ukrainian Catholics, help us develop and maintain what we already have; help us preserve the institutions for our children and for their descendants. We Ukrainians must be proud of our roots which go back to the preceding millennium; we must be proud of our ancient Christian culture and we must do everything possible to preserve it. Therefore, a contribution to the PATRIARCHAL FUND is really a good investment. It is an investment in our future as well as in those who will come after us. Send your donation to: ST. SOPHIA RELIGIOUS ASSOCIATION OF UKRAINIAN CATHOLIC, INC., 221 EAST SEDGWICK STREET, PHILADELPHIA, 19119 or give it directly to the authorized representative of the St. Sophia Association. All donations are income tax deductible.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt