Священна Конгрегація для Східніх Церков зняла суспенди з українських священиків у Канаді

Останньо появились вістки в канадській пресі, що Східня Конгрегація зняла суспенди з трьох українських священиків, що були суспендовані у Торонтській Епархії, якими є о. Андрій Корманік, о. Тарас Лозинський і о. Іван Ґіогіні. Це є та справа, про яку писалось у листі Священної Конгрегації для Східніх Церков, безпосередньо після смерти Патріярха Йосифа, 17 вересня 1984 р.

Про цей лист, що в ньому на першому місці було порушено питання суспендованих священиків, про який подав коротку інформацію американський журнал-тижневик «Ньюзвік» і наш журнал, а згодом про це широко писала й коментувала англійська, католицька і світська, канадська і американська преса.

Лист Східньої Конгрегації до о. Андрія Корманіка у справі суспенди містимо на іншому місці. Про цей факт подала інформацію і коментарі англійська преса в Канаді й США. Одну із цих статтей, з «Ді Католік Реджістер», за 8 червня 1985 р. передруковуємо нижче. Крім цього, про цю подію появились статті з інформаціями і коментарями в «Торонто Стар» за 4 червня 1985, «Ді Ґлоб енд Мейл» за 4 червня 1985 і в «Таблет».

Без сумніву, слід підкреслити й наголосити, що знесення суспенди сталось у наслідок широкої реакції англомовної преси в США і Канаді. Це стверджує факт, що з публічною опінією, якщо вона має обґрунтовані факти, навіть Церква приневолена рахуватись і поступатись. Зрештою, Церква із своїми служителями від найвищої до найнижчої інстанції, призначена для народу і не може діяти проти нього, себто не може йти проти своїх вірних. Іншими словами, це підтверджує, що само від себе нічого не міняється, як дехто намагається нас в цьому переконати.

При цьому слід відмітити, що це був полагоджений тільки один дрібний випадок, але ще не знесено кривдячого, незаконного закону з 1929 p., що забороняє нашій Церкві у західніх країнах, зокрема в США і Канаді, висвячувати священиків у жонатому стані. Ми знаємо, що наша Церква мала право висвячувати священиків у жонатому стані, це було у точках Берестейської Унії. Треба домагатись, щоб ці права нашій Церкві були привернені. Якщо ми будемо безперебійно стукати, то напевно з часом нам двері відчиняться, і нашій Церкві привернуть її права. Але в цій, як також інших справах, все треба безперебійно діяти. Для цього іншої дороги немає.

 

Рішення священної Конгрегаці

Священна Конгрегація для Східніх Церков
Всечесний Отче!

Отець Андрій Корманік Української Католицької Церкви східнього обряду — священик, приписаний до Торонтської Епархії для українців, одружений і висвячений, смиренно просить про знесення суспенди, наложеної на нього, згідно із зарядженням, щоб могти повністю сповняти свої душпастирські обов’язки.

Священна Конгрегація для Східніх Церков, спонукана бажанням дати духовний спокій, після вислуханої прихильної опінії Владики Ізидора Борецького, єпископа Торонто для всіх українців, таким чином простила священикові всі зазнані догани і тим дає йому можливість виконувати душпастирську місію згідно з правом. На все інше протилежне не звертати увагу.

Дано в Римі, в місці Священної Конгрегації для Східніх Церков,
дня 29 квітня 1985 р.

Підписали: Владислав Кардинал Рубін — префект
і Мирослав С. Марусин — секретар