Святий Іван Павло ІІ та українці: погляд з Філадельфії

Оцінюючи глобальний вплив думок Папи Римського Івана Павла ІІ на Україну, доктор Андрій Сороковський говорив про те, як у своїх енцикліках та інших працях понтифік розглядає три бінарності (тобто подвійності чи дихотомії) в царинах філософії, соціально-економічного вчення та екуменізму. Ці праці широковідомі в Україні. По-перше, Іван Павло ІІ показує, що так зване філософське протиріччя між вірою та розумом є хибним. Це має важливі наслідки для будь-якого постмарксистського суспільства, такого як Україна, а також для сучасного світу загалом. По-друге, він показує, що соціально-економічну опозицію між комунізмом і сучасним капіталізмом найкраще розглядати з позицій католицького соціального вчення, яке визначає альтернативний курс.

Такий курс створює ґрунт для розвитку олігархічно-капіталістичної економіки України в більш гуманному та справедливому напрямку. І, врешті, у своїх працях Іван Павло ІІ розглядає культурний аспект дихотомії Церкви Сходу та Заходу, підтверджуючи цінність як східних, так і західних церковних традицій, вирішуючи еклезіологічний аспект своїм екуменічним баченням. Це бачення особливо стосується сучасної України з її екуменічно налаштованими православними та католицькими лідерами. В усіх трьох сферах мислення Папи Римського святого Івана Павла ІІ спонукає нас до християнського гуманізму та цивілізації любові.

Повністю статтю читайте у паперовому варіанті