Товариство священиків св. Андрея засновано в Торонтонській Епархії

Підчас сьогорічних духовних вправ священиків нашої Епархії, що в присутності Владики Кир Ісидора відбулися від 7 до 11 жовтня в реколекційному домі оо. Облятів у Порт Кредит, за почином ініціятивної ґрупи, переведено основуючі збори Т-ва Св. Андрея.

Згадане Т-во, за словами Статуту, що його затвердив Блаженніший Патріях Йосиф 13 грудня 1970 р. і був принятий V. Синодом Владик, «є становим об’єднанням священиків Помісної Української Католицької Церкви. У своїх ідейних і програмових основах воно є спадкоємцем ідей, традицій і творчої праці, що їх плекали і здійснювали давніше священичі товариства, насамперед Товариство Св. Ап. Павла, а в останніх довоєнних часах Т-во Святого Андрея з осідком у столиці Галицької Митрополії — Львові».

«Товариство Св. Андрея, кажеться далі в Статуті, як станове об’єднання священиків Пом. Укр. Катол. Церкви, цілком природно уважає для себе обов’язуючими постанови Синодів Єпископату

У.К.Ц., зокрема постанови Архиєпископського Синоду, що відбувся в Римі в днях 29.IX.1969 р. Тому воно і його члени підтримують прагнення всього Божого Люду до завершення статусу Помісної Української Католицької Церкви в Києво-Галицькому Патріярхаті».

Беручи до уваги високі цілі Товариства і свої станові потреби, мала група священиків нашої Епархії, які дотепер належали до Відділу в ЗСА, а яких представники брали участь в нарадах Головної Ради, що відбулися минулої осени в Римі при нагоді святкування 350-ї річниці смерти Св. Свщм. Йосафата, та на з’їзді Американської Области Т. Св. А. в Гантері, Н. Й., у днях 26 і 27 червня цього року, вважали за відповідне приступити до заснування Канадійського Товариства і вступили в члени його.

На зборах, що ними проводив о. др. Микола Комар, парох церкви Свв. Кирила і Методія у Ст. Кетеренс, після відчитання Статуту, й вислухання звідомлення із вище згаданих нарад, поданого о. Романом Набережним, обговорено важні справи дотично майбутньої праці Товариства і вибрано керівні органи, в ось якому складі:

о. др. Микола Комар, голова Т-ва
о. Володимир Шараневич, заст. голови
о. Роман Набережний, секретар
о. Богдан Остапович, скарбник
о. Володимир Жолкевич, член

Наприкінці зборів рішено познайомити все духовенство нашої Епархії із статутом Т. А. і бажаючих приєднати в члени, та відбути зустріч із представниками Американської Обласної Ради в цілі приступлення до видавання священичого журналу-органу Тов. св. Андрея «Нива». 

Свіжий номер

2-3 (490) 2022 Обкладинка для сайту