Товариство «Свята Софія» відбуло своє бюджетові засідання

В суботу 7 грудня 1985 р. відбулося в Ст. Катринс, Онтаріо, Канада, спільне засідання представників Товариства «Свята Софія» з Риму, Канади та США в справі устійнення бюджету на 1986 рік.

Присутній на засіданні голова Римського Товариства, о. архимандрит Любомир Гузар, представив присутнім проект бюджету, що його випрацювало Товариство «Свята Софія» в Римі. Як відомо, згідно з волею основника Товариства, св.п. Блаженнішого Патріярха Йосифа, Товариство «Свята Софія» повинно забезпечити удержання патріярших установ у Римі, які є під його правною і матеріяльною опікою. Під такою опікою є Собор Св. Софії, Український Католицький Університет, Колегія Св. Софії, гостиниця при парафії Жировицької Богородиці. Товариство має забезпечити цим установам їхню творчу діяльність. До видатків належить оплата працівників, обезпечення осіб і майна, удержання будинків, їх ремонт, внутрішнє устаткування, податки, ведення установ. Крім таких звичайних видатків на майбутній рік ще передбачене забезпечення архіву при УКУ відповідною апаратурою, упорядкування музею св.п. Патріярха Йосифа, цілий ряд видань. Інші видатки в Римі перебрали на себе частинно Владики (удержання Блаженнішого Мирослава-Івана та його канцелярії), а на викінчення мозаїк в соборі Св. Софії та на розбудову приміщень Українського Католицького Університету будуть проголошені осібні збірки в наступних роках.

Загальний бюджет Римських установ під опікою Т-ва «Св. Софія» на 1986 рік виноситиме $400,000 (амер. долярів). З того $106,000 покриє Римське Товариство, Брітанське Товариство взяло на себе зобов’язання на суму $29,000. Решту в сумі $265,000 поділять між собою Канадське та Американське Товариства. Цю суму вони покриють з відсотків постійного Патріяршого Фонду, а залишок доповнять особливими збірками. Без підтримки Товариства «Св. Софія» не було б можливо продовжувати працю римських установ, що їх завданням є служити цілій нашій Церкві. А Товариство «Св. Софія», в свою чергу, опирається на щедрості українського суспільства.

Ті датки, що їх наші щедрі вірні складали впродовж років на постійний Патріярший Фонд, стали підставою і запевненням існування та діяльности римських установ. Кожнорічна збірка буде додатком на поповнення біжучих потреб. Сьогодні, після смерти св.п. Блаженнішого Патріярха Йосифа, бачимо вже перші овочі його передбачливости, бо Він не тільки творив ті загальноукраїнські установи, але також заздалегідь дбав, щоб вони могли діяти і після його смерти.

Зібрані в Ст. Катринс делегати крайових Товариств «Св. Софія» сподіваються, що наша громада, яка, щоправда, несе цілий тягар вдержання церковного і громадського життя, не відмовить підтримки для тих починів, які безпосередньо чи посередньо служать всім вищезгаданим цілям. Безпосередньо, коли фонди йдуть на удержання римських установ; посередньо, коли вони служать для скріплення діяльности «Св. Софій» у їхніх країнах існування.

Постійна щедра жертвенність української громади північної Америки є найкращою запорукою життєздатності! й розвитку осередку нашої Церкви на поселеннях.

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt