Церква у постліберальну добу

Отож, лібералізм не є виключно політичним феноменом, бо в певному ширшому розумінні він – культурне, навіть філософське явище. Це тому, що лібералізм ґрунтується на певних специфічних гіпотезах щодо властивостей людської природи. Він припускає, що людина є засадничо доброю, а причини злиденності закорінені в інституціях, а не в самій людській натурі. Відтак лібералізм віддає перевагу звільненню від соціальних і політичних стримувань, натомість виявляє тенденцію вбачати в гарантії забезпечення свободи як способі розв’язання більшості людських проблем. Історично як народження США, так і відродження України можна розглядати як вияв лібералізму.

Повністю статтю читайте у паперовій версії журналу