Церква у постліберальну добу

Отож, лібералізм не є виключно політичним феноменом, бо в певному ширшому розумінні він – культурне, навіть філософське явище. Це тому, що лібералізм ґрунтується на певних специфічних гіпотезах щодо властивостей людської природи. Він припускає, що людина є засадничо доброю, а причини злиденності закорінені в інституціях, а не в самій людській натурі. Відтак лібералізм віддає перевагу звільненню від соціальних і політичних стримувань, натомість виявляє тенденцію вбачати в гарантії забезпечення свободи як способі розв’язання більшості людських проблем. Історично як народження США, так і відродження України можна розглядати як вияв лібералізму.

Повністю статтю читайте у паперовій версії журналу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>