У Філадельфії відбулась спільна нарада представників мирянських організацій

Заходами президії Українського Патріярхального Світового Об’єднання (УПСО) «За Єдність Церкви і Народу відбулась в суботу, 10 вересня 1977 p., у Філядельфії спільна нарада представників мирянських організацій на терені США. У нараді взяли участь члени УПСО, Крайова Управа Товариства за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви в США, Федерація Українських Католицьких Академічних Товариств «Обнова» в США і Крайовий Союз Церковних Брацтв і Сестрицтв в Америці. Були заступлені такі місцевості: Нью Гейвен, Нью Йорк, Ньюарк, Чікаґо, Кергенсон, Трентон, Філядельфія, Чікаґо, Пітсбурґ і Клівленд, разом учасників було 18 осіб. Нарадами керувала президія УПСО у складі ред. Роман Данилевич і д-р Володимир Бачинський, як організатори наради і покликано двох секретарів: Рому Гайду і мґр. Михайла Бойка.

Темою нарад була справа святкування у Римі з приводу шістдесятиріччя єрейських свячень — священнослужіння Патріярха Йосифа, що відбудеться при кінці місяця вересня і початку жовтня та обговорення поточної праці мирянських товариств. Інж. Сидір М. Тим’як подав загальні інформації та зміст заплянованих УПСОм нарад і мирянського з’їзду в Римі. Отже йшлось про те, що не всі зможуть взяти безпосередню участь у цих нарадах у Римі, тому дано нагоду тим, що не візьмуть участи, щоби вони висловити свої думки, суґестії й пропозиції до мирянських справ, що будуть обговорювані там. В. Маркусь завважив, щоби були підготовлені відповідні до кожної теми доповідачі, бо від цього буде найбільше залежати успіх заплянованих нарад і з’їзду. На основі інформацій розв’язалась широка дискусія, в якій були зроблені деякі доповнення до програми нарад. Висунено пропозицію і яку принято, щоби ще окремо звернутись до всіх наших єпископів, щоби вони взяли безпосередню участь у римських святкуваннях. Також просити наших священиків, щоби вони були численно заступлені на цих же святкуваннях. (На іншому місці містимо звернення до єпископів).

Ярослав Пастушенко поінформував, як мається питання з учасниками на прощу до Риму. Первісно Крайова Управа в США була зарезервувала окремий літак, але як було перенесено дату святкувань на вересень – жовтень то вже цього не можна було зробити, бо богато людей вибрали свої вакації і не можуть собі дозволити на виїзд. Окрема тура, яка є організована Крайовою Управою складається з 57 учасників. Число є вже закрите, але є люди які зголо­сились, якщо хтось відмовиться їхати на цьому літаку то вони можуть одержати місце. Окрема група виїжджає з Чікаґа, як також Торонта.

Представники окремих Товариств склали загальні інформації з праці за останній час. Голова Крайової Управи в США Василь Качмар подав інформацію про працю на терені США. В. Маркусь подав інформацію про працю Брацтв і Сестрицтв. Про діяльність «Обнови» говорив д-р В. Бачинський. На основі заслуханих звітних інформацій вив’язалась гостра, але рівночасно щира і дружня дискусія, в якій відмічено недоліки й підкреслено деякі досяг­нення. Наголос був поставлений до ще більш тісної співпраці поодиноких Товариств. В загальному нарада проходила річево і в дружній атмосфері. На закінчення вирішено вислати привітання Патріярхові Йосифові та розіслати комунікат до преси про відбуту нараду. Нараду розпочато й закрито молитвою. Господарем, який відкрив нараду був голова Філядельфійського Відділу Т-ва за Патріярхальний Устрій д-р Юліян Колтун.

 

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt