У Філадельфії відбувся Конгрес мирян

Заходами голови Ради Мирян інж. Сидора Тим’яка і крайової управи, 11 жовтня 1980 p., у Філядельфії, в готелі Бенджамін Франклін відбувся Конґрес Мирян. Підготовкою на місці займався заступник голови крайової управи д-р Володимир Пушкар, а в суботу при реєстрації допомагав місцевий Відділ Українського Патріярхального Т-ва. В конгресі взяло участь біля 200 осіб. В тому самому часі і тому самому приміщенні відбувся також 13 конґрес УККА. На Конгресі Мирян були заступлені різні місцевості, Чікаґо, Дітройт, Клівленд, Пітсбурґ, Вашінґтон, Балтімор, Ньюарк, Нью Йорк, Нью Бронсвік, Бріджпорт, Бофало, Нью Гевен, Кергонксон, Честер, Сиракузи й інші.

Наради конгресу розпочато молитвою, яку провів о. мітрат Маріян Бутринський. Конґрес Мирян відкрив і привітав присутніх всечесніших отців і мирян голова Ради Мирян інж. С. Тим’як та запропонував обрати окрему президію для керування нарадами. На пропозицію д-ра Володимира Пушкара обрано президію у складі: інж. С. Тим’як — голова, д-р Роман Осінчук — заступник і Дарія Кузик та Василь Папіж — секретарі. Інж. С. Тим’як запросив до почесної президії генерального вікарія о. Івана Біланича, о. мітр. Маріяна Бутринського, о. Зенона Злочовського, і о. мітрата Володимира Андрушкова. На Конґрес Мирян організатори запросили в першу чергу Патріярха Йосифа і наших владик в США. Конґрес одержав щирі вітання від Патріярха Йосифа і Владики Василя Лостена. Також було вислано запрошення Коадьюторові Мирославові Любачівському, але не прийшло жадної відповіді. Крім цього конгресові надіслали вітання о. шамбелян Володимир Білинський й інші священики. Без­посередньо привітали: о. Маріян Бутринський, о. В. Андрушків, голова Філядельфійського Відділу д-р Володимир Бачинський, д-р Василь Маркусь від старшини брацтв і сестрицтв, д-р Жуковський, ред. Роман Данилевич вітав в імені о. Дашковського. На окреме відмічення належить згадати привіт від Владики Івана Прашка з Австралії, що є духовним опікуном зорганізованого мирянського руху. Його теплі слова як також інші привіти принято щирими оплесками.

Після вичерпання всіх ритуальних формальностей д-р Богдан Лончина, голова Крайового Т-ва виголосив доповідь на тему: «Напрямні Патріярхального руху під сучасну пору». Коли ж ідеться про зміст доповіді то вона була та сама, що була виголошена 13 вересня 1980 р. в Нью Йорку. З огляду на те не приходиться довше зупинятись, бо загальні думки доповіді були подані в попередньому числі журнала.

Другу доповідь виголосив о. мітрат Маріян Бутринський на тему: Завдання мирян і священиків після Надзвичайного Синоду». Доповідь дбайливо опрацьована і добре виголошена. Доповідач накреслив широку панораму нашого церковного життя. Вказав на минуле для того, щоби краще представити сучасні проблеми нашої Церкви в Україні і діяспорі. Не будемо тут переповідати надзвичайно цінних і цікавих думок доповідача, бо на іншому місці друкуємо доповідь так, як вона була виголошена. Треба підкреслити, що обидві доповіді, хоч заторкали ці самі проблеми то всеж таки не повторялись і були на високому рівні. В них була зроблена аналіза фактів і зроблено належні підсумки. Учасники конґресу прийняли їх з задоволенням.

Після обідової перерви відбувся панель темою якого мало бути: «Завдання Патріярхального руху на найближче десятиліття», але панелісти одержали питання на конгресі під дещо зміненою назвою: «Проблеми і питання до панельної дискусії на мирянському з’їзді у Філядельфії». Звичайно це міняло ситуацію. Мабуть організатори недомовились з керівником панелю або навпаки. Якщо ж ідеться про фактичний бік справи то це не була жадна панельна дискусія, бо на це не було ні можливості, ні часу, це були висловлювані думки, чи побажання. Панелем керував д-р Василь Маркусь. Кожний панеліст на питання мав право говорити не більше, як три хвилини, і не було побажаним, щоби всі панелісти могли висловлюватись до одного питання. Якщо ж ідеться про передбачений час для цілого панелю то тут було все обчислено до хвилин. Мабуть, трудніше це сказати про змістовий бік справи. Зміст троха був інший, як можна було сподіватись.

Перед відкриттям панелю д-р Василь Маркусь подав коротеньке з’ясування з своєї поїздки до Риму, де він з головою Українського Патріярхального Світового Об’єднання (УПСО) проф. Петром Зеленим мав авдієнцію в Кардинала Владислава Рубіна, якого Папа Іван Павло II призначив на префекта Священної Конґреґації для Східних Церков. Також підкреслив, що вони мали зустріч з Владикою Максимом Германюком з яким говорили на наші церковні проблеми. Не будемо тут переповідати думок В. Маркуся, бо про це є окреме з’ясування. В панелі брали участь: Рома Гайда, ред. Роман Данилевич, проф. Леонід Рудницький, ред. Василь Пасічняк і Микола Галів.

Керівник панелю подав чотирнадцять питань, в яких були заторкнені різні думки, питання і проблеми.

Панелісти однозгідно відповіли, що мирянський рух повинен дальше продовжувати працю, незважаючи на змінену ситуацію і час.

Відповідь на перше питання що мирянський рух має діяти дальше покривала низку інших питань, які обертались біля того ж самого питання тільки мали дещо відмінне звучання. В справі патріярхальної преси було виразно підкреслено, що вона повинна бути підсилена, поширена і всестороння, себто інформуюча, проблематична, дискусійна і викривальна. Також панелісти підкреслювали, що справа єп. А. Горняка в Англії не відноситься тільки наших мирян в Англії, але нас всіх і при цьому закликали, щоби дати це відчути єп. Горнякові, як також деяким ватиканським інституціям, які цю справу піддержували. При цьому був відмічений скандальний лист єп. Горняка, що був надрукований у попередньому числі «Патріярхату». На питання, як миряни мають ставитись до Папи Івана Павла II і нового префекта Священної Конґреґації для Східних Церков кардинала Рубіна? На це була виразна відповідь — наша постава повинна бути здержлива, вичікуюча і без захоплення. Хай про це в першу чергу говорять конкретні факти, а не слова. Нашій катакомбній Церкві в Україні можна допомагати різними шляхами, але найкраще можна допомогти правдивою інформацією, а таку можна здійснювати, в сучасних обставинах радієвими передачами. Ми повинні спромогтися на таку радіо передачу. Цим могла б зайнятися одна з інституцій. Правда є Ватиканська Радіо передача, але вона не все подає.

Панелісти відповіли на всі питання. Після цього учасники мали можливість ставити питання і займати слово у дискусії, але для цього був дуже обмежений час, бо треба було опустити приміщення готелю. Програму вичерпано повністю. Конґрес Мирян закінчено молитвою «3а Патріярха».