У Філадельфії відбувся Крайовий з’їзд Українського Патріярхального Товариства

В суботу, 4 травня 1985 p., у приміщенні парафії св. архистр. Михаїлау Філядельфії відбувся черговий крайовий з’їзд делегатів Українського Патріярхального Товариства в США, у якому взяло участь 70 делегатів з 109 мандатами і біля 30 гостей. Завданням з’їзду було підсумувати дворічну працю та визначити дальший плян. Самозрозуміло, що при цьому делегати мали вибрати керівні органи для керування і продовження праці.

З’їзд відкрив голова крайової управи Олександер Пришляк. Він привітав учасників з’їзду, а зокрема архимандрита Любомира Гузара і попросив його провести молитву. Після молитви о. Любомир Гузар виголосив коротке слово до учасників з’їзду.

Він підкреслив, що світлої пам’яти Патріярх Йосиф був звик говорити більше про те, що буде, ніж про те, що було.

«Сьогоднішній з’їзд Т-ва відбувається у 20-річчя існування Патріярхального Товариства в США. Треба підсумувати, що було зроблено за цих 20 років. Слід підкреслити, що було проведено надзвичайно багато праці. За цей час проведено поглиблення і усвідомлення церковно-релігійної проблематики. Ми краще зрозуміли природу нашої Церкви і провели широку мобілізацію мирянства.

Все це сталося під надхненням нашого Патріярха Йосифа. В тому часі ми також пізнали наші слабості. Ми не витримуємо, ми нетерпеливимося, коли нам щось скоро не виходить, і тоді шукаємо когось винного. Ми часто більше спираємося на наші права, як на нашу силу. Не бажаємо пізнати нашої сили, наших спроможностей. Ніщо нам не прийде легко й скоро.

За 20 років ми здобули собі великий потенціял. Те, що ми заплянували, само від себе не здійснюється. Товариство є потрібне. Залишилося багато праці й ще на довгі роки. Хто ще має силу, повинен працювати.

Повинно проходити дальше поглиблення свідомости нашої церковно-релігійної окремішности. Правда, існують такі, що це знають, але є багато більше непоінформованих. Треба, щоб всі знали і зрозуміли природу нашої Церкви. Йде мова про обновлення нашої Церкви. Отже, треба, щоб цю справу не тільки знати й розуміти, але й активно цій справі допомагати. Ми повинні показати нашу силу.

Ця сила лежить у нашому переконанні, у нашій вірі, що ми стоїмо на правильній дорозі, і для цього ми повинні мобілізувати наше мирянство. Мусимо мати віру й витривалість. Ми не можемо зневірюватись, але безперебійно здійснювати Патріярхальний устрій у нашій Церкві, а це значить — єдність. Якщо буде визнаний патріярхат нашої Церкви, то всі лиха не перестануть існувати.

Велика частина нашого народу є переслідувана і не має можливости вільно сказати слово. Тому з мого уряду і у їх імені бажаю Вам успішних нарад. Рівночасно передаю Вам найкращі привітання від Блаженнішого Патріярха Мирослава. Не забувайте подякувати Господеві за все те, що осягнене».

Вищенаведені думки архимандрита Любомира Гузара можна вважати програмовими, що ними повинні були проходити наради з’їзду і дальша праця Українського Патріярхального Товариства. На жаль, з’їзд не мав для цього часу, і його наради радше були маргінесові та зведені до формальностей. Мабуть, діюча управа не спроможна була поставити цих питань у відповідній площині, а вибрана президія своєю штивістю не була здібна підхопити висунених думок.

О. Пришляк, дякуючи за глибоковдумливе слово о. Любомира Гузара, заявив: «Ми будемо прислухатись до Вас, Архиминдрите Любомире, як до нашого духовного опікуна…».

З’їзд привітав голова Парафіяльної Ради парафії св. Михаїла, де відбувався з’їзд, д-р Володимир Пушкар, та побажав успіхів у нарадах. Д-р Богдан Лончина, вітаючи з’їзд від Українського Патріярхального Світового Об’єднання, згадав слова Патріярха Йосифа — «Де згода, там перемога», бо нам до цієї згоди треба змагати у нашій праці. Д-р Василь Маркусь привітав делегатів з’їзду від братств і сестрицтв, які свою працю також ототожнюють з патріярхальними цілями. Крім цього, були також оголошені цінні письмові привіти від Патріярха Мирослава і від владик. Ці привіти були відчитані під час бенкету у вечірніх годинах.

Для керування нарадами вибрано президію у складі: д-р Мирослав Лабунька — голова, Ярослав Пастушенко і д-р Михайло Яцух — заступники, Орися Марків і Тарас Кульчицький-Децмайло – секретарі. З’їзд прийняв порядок нарад і вибрав такі комісії: ревізійну, номінаційну, статутову, резолюційну та окрему для перевірки протоколу з попереднього з’їзду.

Першим звітував голова Олександер Пришляк. Він перерахував свої професійні поїздки, під час яких також відвідував відділи Т-ва, делегатури і поодиноких членів Т-ва. Відбував сам окремі зустрічі з нашими владиками у США, очолив делегацію крайової управи на авдієнції з митрополитами – Владикою Степаном і Владикою Максимом. Утримував контакт з членами управи, окремими відділами та головою УПСО д-ром Б. Лончиною. Прочитано короткий звіт секретарки Анни Сокольської, яка через стан здоров’я не могла взяти безпосередньої участи у з’їзді. До речі, слід підкреслити, що вона була на цей пост кооптована на першому засіданні після з’їзду. Рома Гайда, як заступник голови, подала свій короткий звіт з праці й підкреслила, що на доручення голови удержувала частий контакт з Владикою Василем Лостеном. Скарбник Роман Левицький подав прибутки і витрати за дворічний період і ствердив, що стан каси на 30 квітня становить $4,428.57. За організаційну ділянку звітували Василь Пасічняк за Схід і Василь Колодчин — за Захід. У звіті організаційних референтів бракувало числових даних. Оксана Бережницька, як відповідальна за переведення збірки на Патріярший Фонд, подала інформації в цій справі. Ева Піддубишин подала короткий звіт із зовнішньої ділянки та вказала на труднощі в цій справі. Вона ствердила, що були деякі обмеження, зокрема, що саме можна, а чого не можна подавати до преси. Це також ускладнювало працю.

Микола Кунинський склав звіт у імені Ради Мирян. Два довші звіти склали Микола Галів за редакцію журнала «Патріярхат», д-р Володимир Пушкар за адміністрацію. Вони у своїх звітах подали не тільки те, що було зроблено, але також дали огляд сучасної ситуації і поставили деякі проблеми до обговорення. Шкода, що не було досить часу для їхнього докладного обговорення. Кінцевим звітом був звіт Контрольної Комісії, який прочитав Р. Крупка.

Над вислуханими звітами відбулась коротка і напружена дискусія, у якій взяли участь: Іван Ярош, Василь Маркусь, Василь Пасічняк, Микола Кунинський, Юрій Малаховський, Микола Ценко, Дарія Кузик, Микола Нагірняк, Ярослав Щербанюк, Ева Піддубишин, Андрій Бук, Степан Гробельський, Тарас Ванчицький та інші.

Дискутанти порушили цілу низку актуальних питань та висловили свої побажання для дальшої успішної праці Т-ва. Шкода, що голова президії не зумів покерувати більше спокійно дискусією, що було б вийшло на користь для з’їзду.

В дискусії висунено думку, що в товаристві зарисувались дві тенденції. Вказувано, що, мовляв, журнал «Патріярхат» є одностороннім. Ставлено питання, чи крайова управа щось зробила у справі східнього канонічного права, бо може бути запізно. Все ще треба це питання мати на увазі. Висловлено побажання, щоб робити наголос на позитивні моменти і молитву. Також наголошено, що Ватикан бажає миру, молитви і спокою. Не одноразово зверталось увагу, щоб у нашій поточній праці не забувати «Завіщання» Патріярха Йосифа.

На поставлені питання в дискусії дотичні звітодавці дали відповіді. З огляду на те, що праця Номінаційної Комісії була дещо утруднена, то спочатку склали звіти інші комісії. Заслухано бюджет на наступний період праці. Прочитано і доповнено текст резолюцій. Наприкінці в поспіху голова Номінаційної Комісії Оксана Бережницька подала склад управи: Олександер Пришляк — голова, Дарія Кузик, Леонід Рудницький, Василь Маркусь, Роман Левицький, Василь Колодчин, Юліян Головчак, Анатоль Ромах, Ігор Гайда, Василь Никифорук. Ева Піддубчишин, Володимир Пушкар, Оксана Бережницька і Микола Галів. Контрольна Комісія: Теодор Крочак, Р. Ярош, Р. Крупка і Ярослав Пастушенко. Товариський Суд: Тарас Кульчицький, Володимир Сенижак, Василь Папіж. Рада Мирян: д-р Роман Осінчук, д-р Роман Смик, ред. Василь Качмар. д-р В. Процюк, Рома Гайда і д-р Галина Клюфас. Вдруге запропонований склад керівних органів Українсько­го Патріярхального Т-ва був вибраний без змін.

Молитвою, яку провів о. мітрат Зенон Злочовський, закінчено наради з’їзду. Після з’їзду у вечірніх годинах відбувся бенкет з нагоди 20-річчя існування Українського Патріярхального Т-ва в США.

М. Галів