У Києві започатковано першу бібліотеку діаспори

ЗВЕРНЕННЯ
до українських громад, фундацій та приватних осіб

Україна нині позбувається колоніальних пут, прагне розбудувати світлиці духовности, повертає зневіреним предківську віру. Ви можете прилучатися до цього, примножити інтелектуальний та духовний потенціял відроджуваної батьківщини, надіславши книги з української тематики, що видавалися за кордоном.

Редакції журналу «Пам’ятки України» та газети «Старожитності» поставили за мету створити бібліотеку, якої досі не існувало в Україні — книгозбірню видань діаспори. Вона прислужиться молодим науковцям, що позбуваються ідеологічних стереотипів, школярам і юнацтву, які хочуть самотужки, за першоджерелами дошукатись істини, всім, хто шанує українське слово.

Першими відгукнулися на наш заклик п. Богдан Ясінський (США), п. Наталя Зубенко (Німеччина), п. Богдан Кравченко (Канада), п. Дмитро Штогрин (США).

До фонду бібліотеки, який уже налічує 2 тисячі видань, найщедріші внески надбано у Мюнхені — від Українського Вільного Університету на чолі з ректором п. Цюцюрою, АБН на чолі з президентом п. Славою Стецько, місцевого бюро Українського товариства закордонних студій «Сучасність» на чолі з п. Соколюком, видавництва «Дніпрова хвиля» на чолі з директором п. Вінтоняком.

Прагнемо також, щоб створювана Бібліотека діяспори була оснащена сучасними технічними засобами.

Орієнтовний час відкриття читальної залі бібліотеки — цьогорічний травень.

Просимо надсилати книги та періодичні видання з україніки (у будь-якій мові) на адресу:

Україна, Київ Боричів Тік, 8/1 редакція журналу «Пам’ятки України».

Пожертви можна скласти на рахунки —

В Києві: 609805 у Подільському відділенні ЖСБ Києва МФО 322078 журналу «Пам’ятки України» з поміткою «Для Бібліотеки діаспори».

У Нью-Йорку (США):

SELF RELIANCE F.C.U., “PAMYATKY UKRAINY”
ACCOUNT NO. 16670-00
108 SECOND AVE
New Yоrk, N.Y. 10003

головний редактор журналу
«Пам’ятки України» та газети «Старожитності»

Анатолій Сириков