У польському журналі «Обуз» появилася стаття В. Маркуся

В останньому часі у Польщі появляється багато різних самвидавних періодичних і неперіодичних видань, в яких порушують актуальну проблематику — питання: свободи слова, думки, ісповідання, релігії демократії й інші. Останньо у Варшаві почав появлятись журнал, друкований на циклостилі, під назвою «Обуз» — «Табір». Цей журнал поставив собі за ціль знайомити польського читача з думками і поглядами учасників і провідників демократичної опозиції у комуністичних країнах, а також про історію, традицію і культуру цих народів. В цьому аспекті будуть друкувати статті різних авторів на ідеологічні, суспільні, економічні й політичні теми. З висловлених думок заповідається добре — журнал буде охоплювати широкий діяпазон. Бажаємо їм тільки успіху у здійсненні цих плянів.

Згадуємо про появу цього журналу тому, що на його сторінках надруковано статтю члена нашої редакції, д-ра Василя Маркуся. Стаття надрукована під назвою: «Ситуація віровизнання українців у Польщі й поляків в Україні». У примітці до статті подано, що наприкінці 1980 р. відбулась наукова польсько-українська конференція в Едмонтоні — Канада. Виголошені доповіді на цій конференції появились окремою книжкою. При цьому подають загальні дані про автора статті В. Маркуся, приписавши йому, що В. Маркусь студіював у Бельгії. Як нам здається, це не відповідає правді.

В. Маркусь студіював, як було згадано, у Німеччині, а після цього у Швайцарії і Франції. Стаття Маркуся займає вісім з половиною сторінок.