У справі летючок внутрішної інформації Товариства

Інформування широких мирянських мас про Помісну УКЦеркву — це справа дуже важна. Не всі купують патріярхальні видання і у висліді є ще богато непоінформованих про належні нашій Церкві права й небезпеки які її загрожують. Цих непоінформованих, які обоятно стоять осторонь патріярхату, так наші як і чужі, зачисляють до своїх союзників і на них базують свою силу.

Тому потрібно видавати інформаційні листки, які мали б улегшити Відділам Т-ва за Патріярхальний Устрій провадження конечної освідомлючої праці не тільки на терені власних парохій, але також в першу чергу в тих парафіях, де ще Відділів Т-ва нема.

Добрий приклад такої місійної праці дає нам започатковане у Бразилії Т-во Оборони Традиції, Родини і Власности, яке поширило свою діяльність на різні інші країни. Молоді члени того Т-ва відвідують наші парафії, не поминаючи навіть найменших, і розповсюджують журнал «Крусейд» за січень-лютий 1977, який є присвячений справам Помісної УКЦеркви, на що вказує наголовок на обкладинці «В обороні Католицької України». Вони також збирають підписи під ними виготовленою петицією до папи. Це так чужинці обороняють для українців права Помісної УКЦеркви. Від них можна б богато дечого навчитись.

БЮЛЕТЕНЬ Патріярхального Комітету в Лондоні подав коротку нотатку про доповідь Леоніда Плюща (8-го травня), який висловив здивування, що не всі українці піддержують Блаженнішого і підкреслив, що «ЗМАГАННЯ ЗА ПАТРІЯРХАТ — ЦЕ ЗМАГАННЯ ЗА ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.» Многі ще не розуміють важливости цеї справи — отже потрібно поінформувати їх без огляду на партійні, станові чи мовні різниці.

Члени Головної Управи Патріярхального Т-ва не мають можливости особисто відвідувати всі парафії. І тому вся надія на активні Відділи, які використають видавані інформаційні листки для освідомлення сусідних парафій і донесуть слово правди до тих, які ще не прозріли.

Від грудня минулого року видано і розіслано сім летючок, в тому три в англійській мові. Щоби не обтяжувати надто дуже обмежених фінансів Централі Патріярхального Т-ва, рішено щоби Відділи покривали кошти друку у висоті 3.- дол. на перших 100 двосторінкових летючок і 1.50 за кожну слідуючу сотку (односторінкові коштують 2.- дол. за перших 100 шт. і 1,- дол. за слідуючі). Це у багатьох випадках менше як половина того, що мусіли б заплатити Відділи друкуючи їх на місцях. При цій нагоді висловлюю щиру подяку всім, які вже прислали належність за інформаційні листки, бо це уможливлює дальше їх видавання. Докладне розчислення із висилки летючок та вплат за них буде відчитане під час слідуючих Загальних Зборів Централі. Якщо при висиланні поминено якісь Відділи через брак точних адрес — то проситься прислати замовлення із поданням бажаної кількости інформаційних листків, які на будуче будуть постійно висилані.

За Відділ Внутрішної Інформації
Дарія Кузик
133 Lafayette Ave
Trenton, N.J. 08610
 

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt