У власній справі

Випускаємо четверте число бюлетеня «За Патріярхат». Згідно із звучанням його назви журнал старався нести читачам потрібну інформацію, звідомлення та програмові думки до центральної теми – єдности і організаційного завершення нашої церковної організації у патріярхальній системі. В міру можливостей журнал присвячував свої сторінки також і організованим протизаходам цій акції як наших церковних так і громадських чинників. На цьому замикається дворічний період діяльности сучасної Краєвої Управи нашого товариства, і Загальні Збори, які відбудуться цього місяця, напевно визначать дальшу ролю і лінію журнала в новій ситуації, яка міняється, не завжди на краще. Можливо що ідеал, який видавався нам дуже реальним в минулих двох роках, залишиться на дальше лише пляном, точкою спрямування наших організованих зусиль, то все ж таки наше друковане слово сповнятиме ролю координатора, зв’язкового і трибуни в тих справах, за які нам прийдеться може і в тяжчих умовах змагатись.

Згідно з цілями, які сповняє журнал, Управа товариства вважала за конечне висилати його усім священикам для ознайомлення. Згідно з постановою Управи ця акція припиниться з появою наступного числа журнала, з огляду на кошти такої висилки. Тому п’яте число журнала «3а Патріярхат» одержать лише ті священики, які собі його замовлять.