Україна на другому Европейському Екуменічному Зборі (23-29.06)

На 2-му Европейському Екуменічному Зборі (ЕЕЗ) Українську ГКЦ представляла делегація на чолі з єпископом Любомиром Гузаром; делегати брали участь у пленарних заходах та складанні робочих і підсумкових документів. Численні виступи, зустрічі та інтерв’ю позитивно коментувалися австрійською пресою.

Крім них, на 2 ЕЕЗ прибуло з України біля 160 мирян. В їх числі 40 осіб (представники Фонду св. Володимира, Львів) виступили як зареєстрована «група ініціятив» зі своєю програмою; решта влилися у 10-тисячну масу індивідуальних учасників. Група ФСВ за своїм складом була поліконфесійною; основу становили греко-католики, але були і представники УПЦ КП, Вірменської Апостольської Церкви, Церк­ви Християн Віри Євангельської, а також юдейського віровизнання.

На «ярмарку ініціатив примирення» — «Аґора», під духом велетенської торгової площі, 160 груп протягом усього часу 2 ЕЕЗ демонстрували різнородні стенди; серед них і ФСВ представив свій стенд під державним прапором і девізом «Україна між Заходом і Сходом». За допомогою фотографій, малюнків, карт, символів, гасел, статистичних даних, документів та інших текстів, використовуючи слайди та відео, був показаний лаконічно, але з великою виразністю шлях відродження Української Церкви та духовної культури, краса мистецтва та візантійського обряду, досягнення у подоланні міжконфесійних напружень шляхом таких заходів, як три з’їзди УМХ, відновлення Львівської Богословської Академії, проведення міжконфесійного міжнародного табору молитви, праці та відпочинку «Злагода», показана інформація про духовне життя національних меншин (вірмен, євреїв), тощо. З живим зацікавленням знайомилися відвідувачі стенду з багатою виставкою найновіших видань «Свічада»; для гостей безперервно забезпечувалася усна інформація та відповіді на численні питання постійними черговими, що добре володіли німецькою, англійською та французькою мовами. Для гостей «Аґора» ФСВ спеціяльно підготував брошурки з короткою інформацією про Україну та У ГКЦ, буклет про діяльність ФСВ. Гості мали змогу придбати цю та іншу літературу, листівки, репродукції ікон, мистецькі сувеніри, українські поштові марки тощо. Стенд постійно облягали численні журналісти, молодь, гімназисти, родичі та вболівальники з української діяспори; немалу рекляму зробив для УГКЦ Патріярх Алексій II — кожному було цікаво поглянути на тих, що «лягли каменем спотикання проти примирення Москви з Римом». Біля стенду велися безперервні розмови, нав’язано немало нових контактів з австрійськими та ін. мирянськими організаціями, поглиблено давні зв’язки, конкретизовано пляни дальшої міжнародної мирянської співпраці. Експозиція стенду, підготовлена архітектом Миколою Прокоповичем та групою митців, весь час динамічно, «на ходу» мінялася з урахуванням особливого зацікавлення гостей та необхідної актуальної інформації. Без перебільшення можна констатувати, що цей стенд був одним із найбільш відвідуваних. Незвичайно ефективно причинився для цього молодіжний камерний хор «Осанна» (керівник Володимир Бень), що своїми високомистецькими виступами притягав відвідувачів із цілої «Агора», подібно, як і діксіленд-джаз-група «Медикус», що викликала бурхливі овації.

Серед гостей стенду зустрічалися численні давні знайомі — єпископ Гомайєр, сестра Тереза ван Геттерен, о. Якоб Ферґ, Ґеорг Копецький, проф. Інгомар Трац, що радо вписувалися у пропам’ятну книгу.

Згідно з програмою 2 ЕЕЗ група ФСВ провела «слухання» на тему «Україна між Заходом і Сходом» (модератор Роман Крип’якевич), ілюстроване відеофільмом про відродження Церкви і духовного життя в Україні й закінчене пожвавленою дискусією і виступом хору «Осанна».

Двічі проводилися «крайові зустрічі» України

збір учасників 2 ЕЕЗ різних конфесій з України, де владика Любомир Гузар характеризував сьогоднішній момент і підводив підсумки всьому, що зроблено у нас у пляні примирення. В ході дискусії вирисувалася необхідність дальшої постійної праці у цьому напрямку. Складено і прийнято звернення українських учасників до організаторів 2 ЕЕЗ, а також проект створення структури (Мережі) для скоординованої праці в царині примирення й екуменізму.

На трьох богослуженнях (латинського й візантійського обряду) хор «Осанна» дав зразок літургічного співу найвищого рівня. При вщерть заповнених храмах миряни прийняли це чудо примирення з глибоким зворушенням, та ще й із зрозумінням, бо проф. Трац встиг за одну ніч приготовити і естетично видрукувати для своїх співвітчизників німецькомовні пояснення до українських текстів літургії.

На декількох плянованих концертах і численних позаплянованих експромтах хор «Осанна» і група «Медикус» продемонстрували багатогранність української клясичної й популярної музики та культуру нашого краю.

Справжньою нагородою за труди підготовки і проведення збору була фундована проф. Трацом поїздка по Стирійських Альпах з відвіданням і молитвою подяки перед чудотворною іконою Марії-Цель (відоме місце паломництва).

Роман Крип’якевич