Українська католицька громада Лос-Анджелесу вшанувала пам’ять Патріярха Йосифа Сліпого

2 грудня 1990 р. відбулись в приміщенні української католицької церкви в Лос-Анджелесі святочні сходини для відзначення 6-річчя смерти св. п. Патріярха Йосифа Сліпого. Програму сходин започаткував молитвою о. Петро Леськів, парох місцевої української католицької церкви, який у своєму вступному слові подав коротку біографію Патріярха, відзначаючи важніші епізоди з його життя.

В 1922 р. став професором догматики у Духовній Семінарії у Львові, а опісля її ректором. Реформує навчання у Богословську Академію, відвідує університети різних країн. Бере живу участь у Велеградських Конгресах та других наукових з’їздах. Під час більшовицької окупації Митрополит Андрей висвячує його на єпископа з правом наслідства. Від Митрополита Андрея перебрав Патріярх Йосиф ідеї екуменізму на Україні. Після смерти Слуги Божого Митрополита Андрея єпископ Йосиф Сліпий став головою Української Католицької Церкви.

В квітні 1945 р. Митрополита Йосифа більшовики арештували і заслали до концентра­ційних таборів. В 1960 p., ще коли Митрополит Йосиф був у заслані, Папа Іван ХХШ іменував Митрополита Йосифа Кардиналом ін пекторіс. По 18 роках каторжного заслання, в 1963 p., за старанням Папи Івана ХXІІІ, Митрополит Йосиф вийшов на волю. B 1965 р. Папа Павло VI номінує Митрополита Йосифа кардиналом. Впродовж 21 років на волі працює невтомно над покращанням долі Церкви і народу. В 1975 р. прийняв титул Києво-Галицького патріярха. Його осяги є незчислимі: купує манастир для монашого чину Студитів, основує і будує Український Католицький Університет ім. св. Климента з храмом Св. Софії, привертає власність храму свв. Сергія і Вакха. Серед невтомної праці для Церкви і народу спочив Патріярх Йосиф Сліпий у Бозі дня 7 вересня 1984 р.

В слідуючій точці програми сходин голова відділу Українського Патріярхального Товари­ства в Лос-Анджелесі Ігор Лесик подав інтерпретацію історичного послання Патріярха про «Возз’єднання в Христі». В цьому екуменічному документі Патріярх підкреслює, що підставою існування, розвитку і відродження народу є твердий релігійний фундамент, опертий на Христовій вірі. Ці фундаменти у нас є слабі через вікові суперечки поміж Православною і Католицькою Церквами. Отже Патріярх звертається до українського народу, «щоб нарешті почав своє оздоровлення і почав його від поєднання в Христі». Як спеціяліст догматик, Патріярх без вагання заявив: «Безсторонньо кажучи, між нами нема суттєвої догматичної різниці». Розлам піддержують ті, які хочуть ослабити український нарід і Церкву. Щоб вийти з того лиха, Патріярх радить: «Станути на прадідівські традиції і почати акцію поєднання в Христі». З цим самим закликом звертається Патріярх до євангеликів і других християнських громад на Україні. Щоб осягнути цю мету поєднання в Христі, «треба добро Церкви і народу ставити вище марної особистої амбіції і своїх особистих та гуртових користей».

Візія екуменізму Патріярха Йосифа, яку перед тим започаткував Слуга Божий Андрей Шептицький, не має можливости на успіхи в теперішніх часах, коли Україна переходить історичну фазу національного, культурного і релігійного відродження. Ще між нами панує брак релігійної толерантности, а без неї екуменізм є неможливий. Але все таки Патріярх засіяв зерно, яке в свій час дозріє в нашій обновленій державі. На думку прелеґента, ментальність українського народу має всі добрі прикмети, але одна прикмета, а це є егоцентризм, є негативна і вона є перешкодою в шуканні за СПІЛЬНИМ, як наказував св.п. Патріярх, і через це так важко осягнути ЄДНІСТЬ.

Після цієї доповіді пані Марійка Захарків продеклямувала вірш Євгена Крименка «Патріярх». В першій частині цього вірша поет змальовує трагічний духовий стан народу, але в другій частині вірша поет бачить, що кайдани рвуться, народжується нова дійсність: єдина власна Церква у вільній Україні. На закінчення святочних сходин Богдан Солук, український фільмовий продуцент, висвітлив фільм із побуту св. п. Патріярха Йосифа в Лос-Анджелесі.

Ігор Лесик

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web