Українська тематика на офіційних виданнях Австрійської пошти

Вже 16 років підряд Союз Українських Філателістів Австрії (СУФА) влаштовує в передсвяточний різдвяний час у репрезентативній залі віденської ратуші виставку поштових марок. Виставка триває три дні й тоді там працює пересувний уряд австрійської пошти, що в тих трьох днях прибиває спеціяльні двомовні штемпелі з українською тематикою. Минулого року така виставка відбувалася від 28 до 30 листопада.

Першого дня австрійська пошта вживала офіційну коверту та штемпель з картини Мойсея Суботича з храму св.вм. Варвари у Відні «Обрізання Господа нашого Ісуса Христа». Штемпель виконав артист-графік Вернер Пфайлер.

Другого дня, 29 листопада 1986 p., темою святочної коверти та штемпеля був митрополичий собор св. Юра у Львові. Спеціяльний штемпель виконав інж. Еккергард Парік.

Містимо теж зворотню сторону святочної коверти катедри св. Юра у Львові, де в трьох (мовах з’ясовується історію катедри.

Третього дня, 30 листопада 1986 p., на офіційній коверті була українська пара в народній ноші з Буковини з гербами на тлі засніженої катедри св. Стефана у Відні. Штемпель виконав мистець Александер Сікстус фон Реден. Просимо звернути увагу на поштову австрійську марку Рождества Христового з картини Мойсея Суботича в храмі св.вм. Варвари у Відні. Це була офіційна поштова марка австрійської пошти Різдва Христового 1979 р.

Р. С.

 * * *

Si.-Georgs-Kathedrale in Lemberg

Die Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung beteiligt sich mit einer Sonderschau unterer dem Titel «Kirchen und Kloster auf österreichischen Briefmarken» an der 16. Weihnachtsbriefmarkenschau des Ukrainischen Briefmarkensammlervereins in Osterreich (UBSV) im Wiener Rathaus. Auf einer ganzen Reihe von hervorragend gestalteten österreichischen Briefmarken sind sakrale Bauwerke abgebildet.

Der am 29. November 1986 zur Verwendung kommende Sonderstempel zeigt eines der schönsten Bauwerke von Lemberg, der Hauptstadt des einstigen Kronlandes der österreichisch-ungarischen Monarchie, Galicien, die St.-Georgs-Kathedrale. Der griechisch-katholische Bischof von Lemberg und spätere Metropolit von Kiew, Athanasius Scheptytzkyj, legte 1744 den Grundstein für dieses Monumentalwerk sakraler Kirchenbaukunst. Dieses prachtvolle und künstlerisch bedeutendste Bauwerk Lembergs entsandt in der Rokokozeit, weist aber auch schon klassizistische Merkmale auf. Es ist ein erhabener Bau von massiven und dabei doch dynamischen Proportionen, der in den Jahren 1744-1759 vom Architekten Bernard Meretyn (Meretini) errichtet wurde. Gleich neben der St.-Georgs-Kathedrale steht der Metropoliten Palast, 1761/62 von Z. Fessinger erbaut, der auch den Bau der Kathedrale zu Ende führte (1759-1764).

Die St.-Georgs-Kathedrale von Lemberg war bis zum Jahr 1946 die Domkirche der ukrainischen griechisch-katholischen Metropoliten.

Sonderstempelentwurf: Ing. Ekkehard Parik.

  * * *

The Saint George’s Cathedral in Lviv The Austrian Postal and Telegraphic Administration will participate to the 16th Stamp Show of the Ukrainian Stamp Collectors Club of Austria (UBSV) with a special exhibit at «the Vienna City Hall entitled «Churches and Monasteries on Austrian sumps». On a long line of outstandingly produced Austrian sumps are depicted sacred buildings.

The special postmark coming in use on the 29th November 1986 shows the Saint George’s Cathedral, one of the most beautiful structures in Lviv, the capital of Galicia, one of the former crown lands of the Austro-Hungarian monarchy. The Greek-Catholic bishop of Lviv and later Metropoliun of Kiev, Athanasius Scheptytzkyj laid in 1744 the ground stone for this monumental work of sacred construction. This splendid artistic masterpiece of Lviv, although built during the Rococo period shows already some classical features. It is an elevated construction of massive and at the same time dynamic proportions which was built from 1744 to 1759 by the architect Bernard Meretyn (Meretini). Near the Saint George’s Cathedral is also situated the palace of the Metropoliun, erected in 1761/62 by Z. Fessinger, who also completed the construction of the Cathedral (1759-1764). The Saint George’s Cathedral of Lviv was until 1946 the cathedral of the Ukrainian Greek-Catholic Metropoliun.

Design of the special postmark: Ing. Ekkehard Parik.

  * * *

Катедра св. Юра у Львові

Австрійська Поштова і Телеграфічна Адміністрація спеціальною експозицією до тематики «Церкви і монастирі на австрійських поштових марках» бере участь в 16-ій різдвяній виставці поштових марок Союзу Українських Філателістів Австрії (СУФА) у віденській ратуші. На цілому ряді чудових австрійських поштових марках бачимо сакральні будинки.

Спеціальний поштовий штемпель з 29 листопада 1986 р. зображує катедру св. Юра. один з найгарніших будинків у Львові, столичного міста Галичини, колишньої коронної країни Австро-Угорської Монархії.

Львівський греко-католицький єпископ і пізніший київський митрополит Атанасій Шептицький у 1744 р. вложив наріжний камінь для цього монументального твору сакрального будівничого мистецтва. Цей чудовий і архітектурно найбільш помітний будинок у Львові повстав в часі рококо, однак показує також вже й класицистичні ознаки. Це є величний будинок масивних і при цьому також динамічних пропорцій, збудований в роках 1744 до 1759 архітектом Бернардом Меретином (Меретіні). Зараз біля катедри св. Юра стоїть палата митрополита, то її збудував Ц. Фесінгер в 1761/62 pp., який також докінчив будову катедри (1759-1764). Катедра св. Юра у Львові до 1946 р. була церквою українських греко-католицьких митрополитів.

Проект слеціяльного поштового штемпля виконав інж. Екегард Парік.

Союз Українських Філятелістів Австрії
Ukrainischer Briefmarken-Sammlerverein in Osterreich
А-10І0 Wien, Schönlaterngasse 7/8 • AUSTRIA/EUROPE