Українське православ’я у тенетах багатовекторності

Як же відбувалося зросійщення українського православ’я? У XVIII столітті Київська митрополія була інкорпорована в структуру Російської Православної Церкви. Уже були двоголові орли на іконостасах, заборона розходжень літургійних практик України та Росії, відсутність єрархічної автономії та виборності, втрата можливості провадити самостійну політику, в тому числі у відносинах з латинниками та з’єдиненими братами, заборона використовувати народну мову в богослужіннях, письменництві та церковній практиці тощо. З другого боку, ще існували київський багатоголосий спів, колегіуми, унікальні тенденції в іконописі та архітектурі на початку XVIII століття. Були вони і в ХІХ столітті. Микола Костомаров недарма використав їх як аргумент на користь відмінності між українцями та росіянами. Втім усі ці особливості тіснили жорсткою уніфікацією на всіх рівнях.

 

Повністю статтю читайте у паперовій версії журналу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>