Український переклад листа до кардинала Філіпе

Ваша Еміненціє,

В недавніх зверненнях Преосвященого Архиєпископа Маріо Бріні, секретара Священної Конґреґації для Східніх Церков, папських нунціїв і апостольських делегатів адресовані до Української Католицької Ієрархії в різних країнах сильно виступили проти акції в напрямі скріплення Української Католицької Церкви. В нашій опінії, це є безприкладна спроба заперечити наші права і привілеї признанні Українській Католицькій Церкві Апостольською Столицею при різних нагодах в минулому.

Ваша Еміненціє, ми дозволяємо собі тут висловити наш гострий протест проти такої спроби, в якій намагається заперечити права і привілеї нашої Церкви в колі Вселенської Католицької Церкви.

Ми протестуємо в ім’я мирян українців католиків у Діяспорі, а зокрема в ім’я наших братів на Україні, яким в сучасних обставинах не дозволено вислови їх обурення в цій справі, підписали за:

Українське Світове Патріярхальне Об’єднання «3а Єдність Церкви і Народу»

Краєве Товариство за Патріярхальний Устрій в США.

Федерація Українських Католицьких Академічних Товариств «Обнова» в США і

Крайовий Союз Церковних Брацтв і Сестрицтв в Америці

Президія наради, що відбулась 10 вересня ц.р. у Філядельфії

д-р Володимир Бачинський
Михайло Бойко
Роман Данилевич
Рома Гайда