УПТ-во — відділ в Нью-Йорку – відбув Загальні Збори

В неділю, 6 грудня 1992 року, відбулись Загальні Збори Українського Патріярхального Товариства — відділ в Нью-Йорку. Голова управи відділу Микола Галів молитвою започаткував наради зборів. Відкриваючи, тепло привітав усіх учасників і окремо привітав голову Українського Патріярхального Світового Об’єднання (УПСО) інж. Василя Колодчина з Детройту. Після цього вшановано світлу пам’ять членів Товариства, які в останній звітній каденції перенеслись у той світ, називаючи померлих членів поіменно.

Для керування нарадами зборів обрано президію в складі: Василь Никифорук — голова і Олекса Мотиль — секретар. Президія запропонувала схвалення порядку нарад, який прийнято без змін. Голова УПСО Василь Колодчин привітав учасників загальних зборів і коротко розказав про свою працю, як голови УПСО, перебуваючи кілька разів в Україні з метою нав’язання мирянської співпраці, згадавши при тому про останній Синод нашої Церкви, що відбувся у травні у Львові, і Світовий Конгрес Мирян, що відбувся під кінець серпня 1992 р. у Львові.

Докладний протокол з попередніх Загальних Зборів прочитав Ярослав Клим. Після цього слідували звіти з проведеної праці уступаючої управи. Перший звітував голова управи Микола Галів. Спершу вибачився, що каденція уступаючої управи тривала довше, як за статутом належало. Для цього були об’єктивні причини. Звітодавець також завважив, що не буде вичисляти, скільки відбуто засідань, які проведено акції, святочні збори чи звичайні збори, бо про це напевно скажуть наступні звітодавці, секретар і скарбник. Натомість М. Галів звернув увагу у своєму короткому звіті на проблему постання і потребу існування Українського Патріярхального Товариства. Товариство поставало як організація «ад гок», бо здавалось, що поставлена ціль буде скоро здійснена, але виявилось дещо інакше. Крім цього, у праці виявилась конечна потреба існування такого мирянського руху у нашому релігійно-церковному житті, як це є у латинській Католицькій Церкві. Також підкреслив, що для Товариства дехто передбачав коротке життя, себто приписували йому фаталістичну тезу «солом’яного вогню», але мирянський зорганізований рух своєю наполегливою і безперебійною працею заперечив цю тезу, і ось скоро сповниться три десятки років активного існування Українського Патріярхального Товариства, яке здобуло собі заслужене право громадянства. Підкреслив дальшу потребу існування Товариства, яке дотепер провело вагому працю і перед яким дальше стоять великі завдання. Підкреслив, що праця управи проходила гармонійно і співдружньо. Дякуючи всім членам управи за співпрацю, окремо висловив подяку секретареві Ярославові Климу, а також подякував усім членам Товариства, що допомагали у здійсненні плянів управи. Секретар управи Ярослав Клим подав загальне тло, на якому відбулась праця в загальному і його особисто як секретаря. Підкреслив рух членства і сказав, що зараз трудно все вичислити, бо каденція була довга і якщо б бажалось все назвати, то нам забрало б багато часу. Довголітній скарбник Товариства Ярослав Пастушенко у своєму звіті назвав стан каси, які були джерела прибутку, це в першу чергу з членських внесків і з відбутих імпрез. Із збірок, які відділ переводив на так звану «писанку», яка мала все своє призначення на допомогу Церкві в Україні, які все пересилалось до Патріярха Мирослава-Івана або на «Патріярший Фонд», тоді пересилалось до Товариства Св. Софії у Філядельфії. Відділ також переводив збірку у час різдвяних свят на коляду для журнала «Патріярхат», яка пересилалась до Адміністрації журнала. Також короткий звіт склала заступниця голови Оксана Луцька. Звіт Контрольної Комісії склав д-р Іван Сєрант, підкресливши, що під час перевірки фінансового діловодства знайдено все в належному порядку, як також переведено перевірку діловодства секретаря, книгу протоколів, книгу прихідних і вихідних листів, і все було знайдено в найкращому порядку. У свій час голова Контрольної Комісії подав внесок на уділення довір’я.

Над звітами відбулась коротка дискусія, а після цього, на пропозицію Контрольної Комісії, уділено уступаючій управі абсолюторію.

Голова Номінаційної Комісії Юрій Малаховський подав звіт проведеної праці. Він підкреслив, що комісії не вдалося знайти кандидата на голову, наголошуючи при тому, що не можемо більше ставити кандидатури уступаючого голови, бо він є переобтяжений різними обов’язками. Навколо цієї проблеми зав’язалась коротка дискусія, у наслідок якої Олекса Мотиль запропонував на голову Юрія Малаховського. По короткому обміні думок Юрій Малаховський погодився взяти на себе обов’язки голови. Крім голови Ю. Малаховського до управи ввійшли: Оксана Луцька, Ярослав Клим, Надія Попель, Галина Кіляр, Юрій Костів і Юрій Навроцький. До Контрольної Комісії обрано: д-р Іван Сєрант — голова, Ярослав Пастушенко і д-р В. Стець — члени. Товариський Суд: Олекса Мотиль — голова, Любомира Артимишин і Тарас Шумилович — члени. Ярослав Клим запропонував, щоб Загальні Збори Миколу Галіва вибрали почесним головою. Пропозицію прийнято. Новообраний голова Юрій Малаховський подякував за вибір, а водночас подякував президії за успішне переведення нарад Загальних Зборів і молитвою закінчив наради.

М. Г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>