Успішно пройшов третій Крайовий З’їзд Патріярхального Руху в Канаді*

Крайова Рада Українських Організацій за Патріярхат Української Католицької Церкви в Канаді, яка очолює організований Патріярхальний рух в цій країні скликала на день 27 червня Третій Крайовий З’їзд Рад Українських Організацій за Патріярхат та Товариств Підтримки Патріярхату. В нарадах, які відбувались в Готелі Мекдоналд в Едмонтоні, взяли участь 37 делегатів та 26 гостей. Делегати прибули з Монтреалю, Торонта, Ошави, Тандер Бей, Сент Кетеринс, Вінніпегу, Саскатуну, Калґарі, Ванкуверу, Ріджайни, Едмонтону. В з’їзді взяли участь також представники складових організацій Рад, як Ліґа Визволення України, Українське Національне Об’єднання, Братство Українців Католиків, Ліґа Українських Католицьких Жінок, Об’єднання Жінок ЛВУ, Товариство УПА та інші.

З’їзд започатковано Архиєрейською Службою Божою, яку відслужив Преосвященний Кир Ніль в Церкві св. Евхаристії в сослуженні отців духовних; пароха цієї церкви о. Яр. Федуника, о. мітрата С. Їжика, о. крилошанина М. Дядя та о. М. Ковальчика. Кир Ніль привітав приявних стосовною проповіддю, інтерпретуючи постанови Надзвичайного Собору Української Католицької Єрархії. Вносячи многолітствія проводові УКЦеркви, Кир Ніль підніс теж многолітствіє Крайовій Раді та її Делегатам. Після Святої Літургії був спільний сніданок, яким вгощали пані ЛУКЖ з Парафії св. Евхаристії.

Наради Третього З’їзду відбувалися в залі Рупертсленд Готелю Мекдоналд. Наради відкрив коротким словом голова Крайової Ради д-р Михайло Марунчак, підкреслюючи вагу нарад під цю хвилю та віддаючи одночасно поклін тим, які відійшли у вічність. І так приявні віддали мовчазний поклін проф. Константинові Біді, який стояв на пості Ради в Оттаві та сл. п. о. мітратові Юрієві Ковальському, засновникові КР.

З’їздом проводила ділова президія в складі: мгр. Григорій Якимченко, голова, інж. Іван Хома, заступник та Ярослав Сиваник і Дмитро Кубрак, секретарі. В почесній президії засідали: голова Товариства Св. Андрея о. Ярослав Федуник, ред. Роман Данилевич, — делегат УПСО та почесна голова ЛУКЖ п-і Михайлина Войтків.

На з’їзд наспіла низка привітань Крайових Формацій, як з Лондону, Парижа, Буенос Айресу. З опізненням наспів привіт від Блаженнішого Патріярха Йосифа, Преосвященного Владики Прашка, Голови УПСО проф. П. Зеленого, журнала Патріярхат. Були теж привітання від крайових українських організацій Канади, БУК, ЛУКЖ, ЛВУ, УНО.

Персонально вітали з’їзд о. Ярослав Федуник від Товариства св. Андрея та ред. Роман Данилевич від УПСО.

В пополудневих годинах з’їзд вітав довшою теплою промовою Преосвященний Кир Ізидор з Торонта. В часі спільного полуденку привітання передав з’їздові проф. Богдан Медвідський, голова НТШ в Едмонтоні та інж. Василь Кунда, голова Провінційної Ради КУК. Від господарів з’їзду в Едмонтоні привітання передав проф. Григор Порохівник, голова місцевої РАДИ.

З часі з’їзду працювало чотири комісії: Верифікаційна — п-і Кубрак, п-і Л. Паньків, мгр. М. Орищук, інж. І. Хома. В номінаційній: д-р Борислав Білаш, д-р Ю. Пелех, мгр. Гр. Порохівник, Кость Келебай, Ярослав Сиваник і Лев Ковальчук. Резолюційну комісію творили: інж. Антін Добрянський, мгр.

Богдан Климовський, ред. Михайло Хом’як, знова Статутову комісію — п-і Анна Марія Баран, д-р Ярослав Онуферко, Зенон Круцька та д-р Михайло Марунчак.

Довшу звітову доповідь подав д-р М. Марунчак, голова КР. Праця, говорив він, проходила в двох секторах, зовнішньої репрезентації та співпраці з провінційними та місцевими осередками. Крайова Рада начислювала понад 12 осередків різного організаційного оформлення. В основному Крайову Раду творять Ради, які складаються з різних національних організацій. Ядром праці були такі організації, як БУК, ЛУКЖ, ЛВУ, УНО, ОЖ ЛВУ а з молодечих організацій Спілка Української Молоді (СУМ), Пласт та УКЮ. Канада була репрезентована на мирянських з’їздах та з’їздах УПСО в Нью Йорку, Філядельфії, Лондоні (Англія). Міжконтенентальний зв’язок вдержується при помочі листування, Інформаційного Бюлетеню КР та з’їздів. Крайова Рада змагала до того, щоб ширити патріярхальну ідею в народі при помочі власних видань та видань УПСО. Зокрема, цінним виданням в цьому відношенні являється журнал «Патріярхат». Є підготоване до друку нове видання про дію Слуги Божого Андрея в роках 1920-1923, коли то цей з покликання Єрарх об’їжджав європейський та американський континенти та ніс своєю візитацією УКЦеркви допомогу загально-українській визвольній справі. Крайова Рада мала також на увазі в своїй праці матеріяльну допомогу в проектах Блаженнішого Патріярха, як також внесла свою цеголку в зорганізуванні Фундації Товариства Свята Софія.

Звіт голови КР д-р Марунчака доповнили своїми даними; секретар інж. А. Добрянський та касир Степан Ямнюк, який підкреслив, що фінансова дисципліна осередків в звітовому періоді була значно краща, як це було передше. Звітодавці одноголосно стверджували, що Патріярхальний рух є дальше динамічною силою в ширенні цієї ідеї, стоїть на її сторожі та відбиває всі чужі сили, яким ця ідея не на руку.

Після запитань та короткої дискусії над звітами речник Контрольної комісії мгр. Богдан Климовський поставив внесок на абсолюторію звітуючій Крайовій Раді, що заля схвалила одноголосно.

Кромі звітів КР були також інформативні звіти з осередків. Звітували голови: Ванкувер, — Л. Ковальчук, Саскатун — Гр. Сиваник, Вінніпег — сот. Паньків, Монтреаль — Кость Келебай та інші. Голова ТПП з Гамільтону мгр. П. Копачівський надіслав звіт на письмі. З Тандер Бей передала привіт і звіт п-і Оля Ганкевич. Звіти з осередків доповняли звіти президії КР.

В пополудневій сесії з’їзду були три доповіді. Мгр Гр. Якименко говорив про мирянські організації та Патріярхальний рух, мгр. Б. Климовський з’ясовував ситуацію в УКЦеркві після Надзвичайного Синоду, знова д-р Ю. Пелех подав інформацію про працю Св. Софії в Канаді. На загал, доповіді були ядерні і короткі. Вони дали субстрат для панелевої дискусії, в лаві якої засідали: п-і Анна Марія Баран (Саскатун), Лев Ковальчук (Ванкувер), Зенон Круцько (Вінніпег) і о. Ярослав Федуник (Едмонтон). Всі панелісти підкреслювали потребу посилити працю Святої Софії, скріпити участь католицького мирянства в патріярхальному русі, розглядати надзвичайний Синод нашої єрархії, як перші кроки до повної помісности УКЦеркви. Всі також стояли на становищі, що праця Крайової Ради та праця Патріярхального руху на всіх континентах мусить продовжатися до повного вивершення УКЦеркви в її помісній формі. Участь а радше приявність Кир Ізидора в часі цієї частини з’їзду допомогла, після привітання єрарха з’їздові та довшого слова, забрати слово в дискусії. Він говорив, що Надзвичайний Синод мав повну вільну руку рішення зглядно вибору. Святіший Отець дав апробату першому кандидатові Надзвичайного Синоду. В майбутньому УКЦерква буде кермована синодами єрархії і її майбутнє залежить від настанови та я кости цієї єрархії.

Після вичерпання дискусії над доповідями та заключного слова панелевої лави звітували комісії. Всі пропозиції комісій були приняті одноголосними рішеннями з’їзду. Такими ж були ухвали з’їзду переслати привітання з’їзду Святішому Отцеві та їх Блаженству Патріярхові.

Вибір Крайової Ради був дещо ускладнений тим, що Торонтонська Рада, яка на Другому з’їзді зобов’язалася переняти провід КР на Третьому З’їзді, оправдувалася своїми новими суспільними обтяженнями, бо централі БУК, ЛУКЖ та УКЮ в цьому році, на XIII конґресі українців Католиків, перейшли до Торонта. Знова Вінніпезський провід уважав, що після 12 років керівництва рухом пора покликати до проводу нових людей. Після довшої дискусії Едмонтонська Рада рішила переняти провід КР в свої руки. Головою КР обрано одноголосно ред. Михайла Хом’яка, який вже якийсь час передше працював на пості голови Едмонтонської Ради.

Нововибраний голова виголосив коротке слово та візвав делегатів і гостей з’їзду до дальшої посиленої праці для добра УКЦеркви та її повного Патріярхального вивершення.

Під кінець з’їзду д-р Михайло Марунчак від імені уступившої КР зложив Едмонтонській Раді на руки її голови мгр. Гр. Порохівника дружню подяку за взірцеве влаштування матеріяльної сторінки з’їзду, включно із тим, що поважна кількість делегатів отримала безплатні нічліги серед членів Едмонтонської Ради. Він також зложив подяку представникові УПСО ред. Романові Данилевичеві та Владикам Преосвященному Кир Нілеві та Преосвященному Кир Ізидорові за їхні молитви, інформації та поради.

Спільною молитвою, яку провів о. мітрат С. Їжик, закінчено цей дійсно успішний з’їзд під оглядом чисельности та якости. До успішности з’їзду значно причинилася передз’їздова нарада, яка відбулася день наперед Президії КР з представниками Едмонтонської Ради та делегатами, які прибули на з’їзд у вечір. Ця зустріч відбулася в приміщенні Української Кредитової Кооперативи Едмонтону. Господарем цієї зустрічі був голова Едмонтонської Ради Григор Порохівник і від імені кооператорів та Кредитової Спілки привітав приявних С. Кибилко, який після нарад погостив приявних чашкою кави та смачними сендвічами.

Користаючи з нагоди, що в тому часі в приміщеннях Готелю Мекдоналд відбувався всеканадський католицький конґрес, голова КР д-р М. Марунчак мав нагоду зложити привітання Централі Українців Католиків Канади при відкритті конгресу в дні 27 червня вечером, як також окремо висловити Лізі Українських Католицьких Жінок признання за їх чисельну участь в патріярхальному русі та побажати добрих успіхів в їхніх конгресових нарадах при відкритті їхнього конгресу в дні 28 червня. На запрошення Преосвященного Кир Ніля голова КР мав теж нагоду зустрітися зі всіми Владиками УКЦеркви Канади.

* Передруковуємо за «Інформаційним бюлетенем» Крайових Рад Українських Організацій за Патріярхат Української Католицької Церкви. Вінніпег, дня 3 липня 1980 р.