В Дітройті відбулись окружні наради Відділів Т-ва

В суботу, 17 лютого 1979 р. в Дітройті відбулись Окружні Наради Відділів та Мужів Довір’я Т-ва за Патріярхальний Устрій Помісної УКЦеркви центрально-західніх стейтів. Господарем нарад був Дітройтський Відділ, себто Управа на чолі з д-ром Богданом Лончиною. В нарадах, які почались в першій годині дня взяло понад 20 осіб, серед яких були представники Відділів та Мужі Довір’я. Нараду відкрив д-р Богдан Лончина і передав керування інж. С. Тим’якові. На початку вшановано однохвилинною мовчанкою смерть Юрія Теодоровича. На нарадах заступали Крайову Управу Сидір М. Тим’як і Микола Галів. Під час нарад Микола Галів дав інформацію з рамени Крайової Управи, а С. Тим’як говорив про Українське Патріярхальне Світове Об’єднання (УПСО) та його пляни на найближчий час.

М. Галів у свойому інформаційному з’ясуванні наголосив організаційну і освідомлюючу проблеми, як засадничі в діяльності Управи Т-ва. Підкреслив, що Т-во майже від самого початку не мало належно поставленої організаційної ділянки. До речі, це є ахілевою п’ятою не тільки нашого Т-ва, але майже всіх наших громадських організацій. Нам бракує талановитих людей в організаційній ділянці. Організаційно є охоплені всі більші осередки нашого поселення в США. На цьому відтинку є ще багато праці. Поруч з тим в’яжеться і друга, не менше важлива ділянка, це є освідомлююча праця, яка вимагає чимало зусиль. Для ведення цієї праці ми диспонували час-до-часу безпосередніми зустрічами з мирянами під час різних імпрез: з’їздів мирян, доповідей, окружних нарад, академій, святочних сходин присвячених історичним датам в історії нашої Церкви й інших. Другим важливим форумом для веденя цієї праці є друковане слово. Під тим оглядом Управа поставила на певному рівні журнал «Патріярхат», який регулярно появляється кожного місяця. Своїм змістом є приступний для широкого читача, але він не є ще достатньо поширений.

Окремо поінформував, що останньо у зв’язку з опорожненим місцем на митрополичий престіл у Філядельфії деякі особи повели на власну руку не узгіднену акцію масового підписування листів до Папи Івана Павла II з названням особи, яку папа повинен би затвердити. Листи написані в англійській, польській і українській мовах. Листи написані не надто грамотно. Такою акцією можна більше справі пошкодити, як допомогти.

Як було вже заповіджено, що 31 березня 1979 р. має відбутись Крайовий З’їзд. Ще в листопадовому числі журнала Патріярхат була стаття на тему, як і де повинна формуватись нова крайова управа. В статті суґерувалось, щоби нова управа формувалась Дітройт-Чікаґо. Нажаль до згаданої пропозиції ніхто не зайняв слова і Крайова Управа прийняла це як певний факт, що пропозиція немає жадного попертя.

Тому на свойому засіданні, щоби на з’їзд не прийти з порожніми руками, вирішила намітити крайову управу і піддати з’їздові до вирішення. Так, як було обговорено то в основному залишались би ті самі члени управи з незначними доповненнями і змінами. Також є в пляні увести зміну назви Т-ва, достосувати її до дійсного стану.

С. Тим’як у своїй інформації подав, як формувалось і. постало Українське Патріярхальне Світове Об’єднання (УПСО), як надбудова всіх патріярших товариств й організацій. Підмітив, що цього року УПСО має відбути свій з’їзд, який запляновано, на нараді, минулого року в Торонті, відбути в Лондоні — Англія. З’їзд УПСО повинен відбутись у вересні ц. р. тиждень перед ювілейними святкуваннями в Римі. Цього року припадають три ювілеї Патріярха Йосиф: 40-річчя єпископських свячень, 10-річчя посвячення храму Святої Софії у Римі і Українського Католицького Університету та 10-річчя відбуття IV Архиєпископського Синоду, на якому всі наші Владики схвалили Патріярхальний устрій для нашої Церкви. Ми повинні заздалегідь приготовитись до цих небуденних й величавих святкувань та взяти безпосередню численну участь.

На основі заслуханих інформацій відбулась довша і жвава дискусія, яка проходила навколо неплянових акцій та евентуального перенесення крайової управи до середніх стейтів Америки. Деякі дискутанти виразно підкреслювали, що вони мають упередження і відразу приїжджати до Нью Йорк чи Філядельфії на такі імпрези, як минулий «Мирянський З’їзд», чи ще перед тим на нараду представників Відділів. Така атмосфера відштовхує, а не притягає до Т-ва. Були голоси, що перенесення Крайової Управи могло б вплинути позитивно. З одної сторони могло б пожвавити працю в середніх стейтах, а з другої — відпружити атмосферу яка існує на східному побережжі Америки. В дискусії також заторкнено проблеми журнала «Патріярхат». Висловлювали, що журнал є за дешевий і можна ціну піднести, але були голоси, які обстоювали задержати ціну таку, яка є, а поширити число передплатників — читачів. Також порушено питання зміни назви Товариства. Після короткого обміну думками прийшли до однозгідного рішення, щоби назву Т-ва усучаснити і прийняти назву: «Українське Патріярхальне Товариство Помісної УКЦеркви». Тому що наради відбувались в сам день народин Патріярха Йосифа, Роман Данилевич запропонував, щоби вислати окреме привітання Патріярхові від учасників наради. Дискусія могла ще довше продовжатись, але з огляду на час закінчено наради. Голова д-р Богдан Лончина попросив всіх учасників на спільну вечеру. Дальші дискусії проходили під час вечері. Хоч нарада була дуже коротка, то все ж таки порушено низку актуальних і важливих питань а учасники виявили великий інтерес до проблем нашої Церкви.

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web