В Лондоні відбулись Загальні Збори Центрального Патріярхального Комітету

В Лондоні, у приміщенні місцевого Відділу Союзу Українців у Великій Британії (СУБ), 31 травня 1980 р. відбулися чергові, десяті Загальні Збори Центрального Патріярхального Комітету у Великій Британії. В Зборах взяло участь 78 умандатованих делегатів, переважно з більших осередків українського скупчення, які репрезентували понад 6500 зорганізованого членства. Крім цього в Зборах взяло участь багато гостей. Належить підкреслити, що за останні роки Центральний Патріярхальний Комітет розвинувся у поважну й широкоохоплюючу організацію, яка охоплює широкі кола вірних Української Католицької Церкви, які гуртуються в 82 осередках. Так численна участь делегатів у Загальних Зборах, як і велике заінтересування змістом нарад були наявними доказами протилежного до того, що було написано в обіжнику до священиків єп. А. Горняком, з лютого 1980 p., мовляв, «противна сторона вже втомлена, тож приступайте до атаки!» Якщо взяти до уваги вище наведені числа, кількість осередків, що охоплюють біля 15 тисяч вірних та домагання делегатів більше рішучої акції говорить не про «втому», але активність і рішучу поставу. Виглядає, що єп. А. Горняк неправильно поінформований або хтось з інформаторів свідомо уводив його в блуд. Наявні потягнення і дія єп. А. Горняка ніяк не переконують в тому, що йому справді ідеться про добро повіреної пастви та на спасенні їх душ, а скоріше щоби показати свою силу-владу, та безпомильність.

Про перебіг широкої програми нарад можна сказати, що завдяки хистові предсідника, дир. Івана Равлюка переведену гладко й була вичерпана на протязі шести годин. Тут варто пригадати, що членами Центрального Патріярхального Комітету крім зорганізованого індивідуального членства є також організації основники. їх є біля 18 з чого 14 постійно бере активну участь у Загальних Зборах. Представники цих Центральних установ разом з нашими отцями засідають у почесній президії Загальних Зборів.

На нарадах Загальних Зборів були заступлені наступні Організації й установи: СУБ, ОУЖ, УбВО, Студентська Громада, СУСТЕ, Пласт, КоДУС, Міжорганізаційний Комітет Молоді, Спілка Учителів та Виховників, УКУ, УВУ, Українська Інформаційна Служба й інші. Загальні Збори привітали: Блаженніший Патріярх Йосиф, Владика Ізидор Борецький з Торонта і Владика Іван Прашко з Австралії, УПСО, КПО, отці крилошани Я. Гаврилюк, М. Ратушинський і Микола Матичак, як також інші установи та особи.

Під час нарад Загальних Зборів була виголошена програмова доповідь о. мітр. Івана Музички. З огляду на душпастирські обов’язки о. Іван Музички, який був примушений виїхати в терен, формальні справи зборів були полагоджувані дуже швидко. Дискусія була зведена радше до запитів до членів уступаючої управи. Також і дискусія над плянами праці була обмежена з огляду на час.

Голова інж. Теодор Кулик у свойому звіті підкреслив, що у звітному часі праця була дещо послаблена з уваги на зміни, які заходили у Ватикані. Президія не могла починати акцій, незнаючи в якому напрямі ці зміни підуть. Відбуто велику прощу на ювілейні святкування в Римі. Підготовано технічно відбуття З’їзду УПСО в Лондоні. Видано в англійській мові промову Ван-Страатена, кілька обіжників й чотири вияснюючі ситуацію листи до Блаженнішого, папи і синоду.

Із касового звіту приявні довідались, що на Патріярший Фонд вплинуло через касу ЦПК 16 500 ф., на потреби ЦПК 4 900 і на переходовому конті є З 300.Патріярший Фонд переказується на конто Т-ва Св. Софія, яке саме переводить ремонт дому Філії УКУ в Лондоні.

З Фонду ЦПК виплачувано кошти поїздок делегатів, дар любови Блаженнійшому, поштові оплати, друк обіжників та брошурок й інше. На переходовому конті є гроші приналежні іншим організаціям, як УПСО, УКУ — Рим, за продаж книжок та вплати на інші цілі. У додаткових поясненнях приявні почули, що на Патріярший Фонд за весь час існування ЦПК зібрано суму 117 600 фунтів та 6 000 з відсотків. До каси Т-ва Св. Софія переслано 118 000, а решта залишається на конті ЦПК.

В програмовій доповіді на тему: «Коротка історія змагань за Патріярхат Помісної УКЦеркви» о. д-р І. Музичка насвітлив тисячолітню спробу й змагання усамостійнити нашу Церкву від чужих впливів.

В інтересній дискусії порушено цілу Гаму всяких проблем. Дублювання статей у патріярхальній пресі, брак реєстрації членів, брак належної документації у формі оголошень збірок в пресі, брак рівномірного обслуговування вірних священиками, домагатися допомоги від отців крилошан, які обмежуються лише до своїх парафій, брак реакції на поїздки єпископа до вірних тоді, коли сотні обходяться без нього, чому не переведено заплянованої минулого року демонстрації із повною збіркою підписів?

Один з дискутантів ствердив, що сила нашої інформації, це половина нашого успіху, тому апелював, щоби посилити кольпортажу преси. Інший питав, чому ми не протестуємо, що на синоді зовсім знехтовано пропозицію кандидата Блаженнішого на коадьютора. На порушені питання давали відповіді члени уступаючої Президії.

Після уділення абсолюторії обрано нові правлячі органи. Раду зложену із 18 членів і 5 заступників, а окремо Голову та Контрольну Комісію. На голову переобрано інж. Т. Кудлика, а до Ради увішли: М. Бахмат — Брадфорд, В. Ґоцький — Лондон, Я. Деременда — Дербі, ред. І. Дмитрів — Лондон, інж. Я. Гаврих — Лондон, дир. Ю. Заблоцький — Лондон, інж. С. Кіндій — Лондон, мгр. Р. Кравець — Лондон — (молодь), пані Н. Марків — Брадфорд, В. Нагайло — Вулвергамптон, дир. І. Овчарик — Манчестер, пані мгр. Л. Поврозник — Лондон, В. Попович — Дербі, дир. І. Равлюк — Лондон, М. Шептицький — Лондон, І. Федечко — Кіхлей, дир. І. Скальський — Олдгам і В. Тисячний — Ковентрі. Заступники: І. Головецький — Едінбурґ, пані М. Фінів — Ґлостер, Д. Семак — Нотінґгам, мґр. В. Слезь — Лондон — (молодь), пані мґр. І. Цяприна — Лондон — (молоді). Контрольна Комісія: дир. М. Захарчук — Лондон, мгр. Д. Братків — Лондон, Ю. Чубатий — Лондон, др. Л. Мазур — Болтон (молодь), В. Химера — Олдгам. Приємно вражає, що поруч ветеранів нашого громадського життя ми бачимо в Раді також молодих з закінченими студіями людей.

Після зміни статуту, який полягав головно в зміні назви із Центральний Патріярхальний Комітет на Українське Католицьке Патріярхальне Об’єднання (УКПО). Затверджено бюджет у висоті 11 000 для потреб УКПО і прийнято резолюції. Серед побажань було висунено домагання перевести чимскорше реєстрацію членства, зорганізування масової демонстрації проти неукраїнської поведінки єпископів, які далі вислуговуються чужим чинникам та інше.

Бичувалося на Загальних Зборах, що делегати були затривожені непевністю, яка витворилась серед єпископів. Не було ні одного голосу зневіри, чи безнадії. Всі підкреслювали, що саме в теперішний непевний час, нам треба з непослабленою енергією продовжувати наші змагання з свідомістю, що частинні осяги для нашої Церкви це ще не все. Що ми мусимо добитись повного визнання й привернення всіх прав для нашої Церкви. Нарадами керувала президія у складі: дир. І. Равлюк — голова, В. Нагайло — заступник і секретарі: Ф. Стасів і М. Шептицький.