Від Крайової Управи Українського Патріярхального Товариства в ЗСА

Христос Воскрес!

Дітройт, 15 травня 1979

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК Ч. 1 До Відділів і Делеґатур У.П.Т.

Для кращого контакту з Відділами й Делеґатурами чи Мужами Довір’я УПТ починаємо видавати оцей Інформаційний Листок. Він виходитиме в міру потреби.

І. Оцим повідомляємо, що на З’їзді Делегатів в Ню Йорку в дні 31 березня 1979 р. порушено змінити дотеперішню назву — «Т-во за Патріярхальний Устрій УКЦ» — на нову: «Українське Патріярхальне Товариство в ЗСА». Від тепер усі Відділи мають вживати нову назву в своєму листуванні чи виступах.

ІІ. На першому засіданні Крайової Управи УПТ, що відбулося в Дітройті, в неділю, 29 квітня ц. p., нова Управа перебрала все діловодство від попередньої Управи. Поодинокі функції розділено ось так:

 Містоголова— д-р Василь Маркусь
 Містоголова і адм. жур. — д-р Володимир Пушкар
 Секретар — Василь Папіж
 Фінансовий референт — інж. Микола Кунинський
 Орган, референт (Схід) — Рома Гайда
 Орган, референт (Захід) — д-р Зенон М. Голубець
 Редактор журналу — інж. Микола Галів
 Реф. Зв’язків і видань — д-р Леонід Рудницький
 Реф. інформації — ред. Василь Пасічняк
 Архівар — мґр. Анатоль Ромах
Вільний член — д-р Павло Джуль
Вільний член — Оксана Бережницька

ІІІ. На цьому засіданні порушено:

1. Поробити заходи для інкорпорації нашого товариства як неприбуткової організації.

2. Взяти участь у З’їзді Українського Патріярхального Світового Об’єднання (УПСО) в Лондоні (15-16 вересня 1979). Ми маємо право на 7 делегатів. ПРОСИМО УПРАВИ ВІДДІЛІВ ПОВІДОМИТИ НАС, ХТО З ЧЛЕНІВ МАВ БИ ЗМОГУ ПОЇХАТИ НА ЦЕЙ З’ЇЗД НА ВЛАСНИЙ КОШТ. Було б корисним, щоб наша участь була численна.

3. Доручити всім Відділам ВІДЗНАЧИТИ УРОЧИСТО чи ДАТИ ПОЧИН ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 40-ЛІТТЯ ХІРОТОНІЇ БЛАЖ. ПАТРІЯРХА (22 грудня 1939) в часі між вереснем 1979 року (Римські урочистості) і лютим 1980 року (уродини Патріярха) способом і засобами, якими Відділи розпоряджають.

4. Зорганізувати численну поїздку до Риму на відзначення 40-ліття хіротонії Патріярха Йосифа (20-23 вересня). Організацією літаків займається д-р 3. Голубець (Клівленд). ПРОСИМО ВСІ ВІДДІЛИ ТА ВСІХ МУЖІВ ДОВІР’Я ДОЛОЖИТИ ВСІХ СТАРАНЬ, ЩОБ ЯКНАЙБІЛЬШЕ ГРОМАДЯН ВЗЯЛО УЧАСТЬ У ЦІЙ ПОЇЗДЦІ ДО РИМУ.

5. Подати Відділам такі напрямні праці:

А. Молитися індивідуально й збірно про Боже благословення для УКЦ і нашої праці, зокрема замовляти св. Літургії в наміренні Патріярха Йосифа, єдности нашого Єпископату, страждущих братів і сестер наших, Церкви й Народу, успіху в нашій праці тощо. Хай не буде тижня, щоб у якійсь місцевості в ЗСА не відслужено Служби Божої в одному із повищих намірень. Якщо хочемо, щоб Господь вислухав наші прохання, треба Його про це просити.

Б. Усвідомлювати загал про справи патріярхату й помісности. Це можна робити різними, доступними даній місцевості, способами: організуючи доповіді, радіомовлення, імпрези — поширюючи наш журнал та інші видання — спокійно й ділово обговорюючи проблеми українського патріярхату й помісности тощо.

В. Збільшувати індивідуальне членство. Кожна добра організація це сила. Дуже важно здобувати її серед громади, зн. організувати громаду для виконання наших завдань. Зокрема дуже важною справою є організувати в нашому товаристві молодь та англомовних українців.

Г. Включитися в збіркову акцію на Патріярший Фонд. Цією справою займається Т-во св. Софія. ДОРУЧАЄМО ВСІМ ВІДДІЛАМ ВКЛЮЧИТИСЯ АКТИВНО В ЦЮ ЗБІРКОВУ АКЦІЮ. Це наша спільна справа. Створімо скоро багатомільйоновий патріярший фонд, відсотки з якого призначені на вдержання патріярших надбань і патріярхальну акцію в світі.

Ґ. Піддержувати й поширювати журнал «Патріярхат». Це наша трибуна й дзеркало, яка нас представляє громаді й світові. Треба до нього дописувати про діяльність Відділів, присилати дописи на оригінальні теми, обговорювати наші проблеми. Журнал повинні пренумерувати ВСІ ЧЛЕНИ УПТ, піддержувати його фінансово, складати датки на пресовий фонд. Якщо кожний член і прихильник виконає свою частку, журнал стоятиме на здорових фінансових основах і ніхто не буде перетяжений.

Д. Брати участь у житті парафії. Це дуже важна ділянка нашої праці. Гармонійною співпрацею ми повинні допомагати парохові в його праці на терені парафії, монахиням у веденні шкіл чи іншій діяльності. Ми повинні бути членами церковних товариств і братств. Парафія це найнижча основна клітина патріярхату. Треба жити нею і в ній. Тоді будемо мати вплив на її життя і на стан патріярхальної справи.

Е. Піддержувати фінансово Крайову Управу. Кожний Відділ має обов’язок присилати кожного року одну третю членських вкладок до Крайової Управи, а з інших імпрез — добровільний даток. Це одинока фінансова база для її діяльности. Якщо можна б знайти меценатів діяльности Крайової Управи, ми були б за це вдячні. Добра фінансова основа це запорука успіху.

Є. Завжди пам’ятати про те, що ми християни і відповідно до того поступати.

Ж. Для діяльности Крайової Управи й Відділів вибираємо таке гасло:

ЗАКРІПЛЮЙМО ПАТРІЯРХАЛЬНИЙ УСТРІЙ І ПОМІСНІСТЬ УКЦ НА НИЗАХ ТА ТВОРІМО ОБ’ЄДНАНИЙ ФРОНТ ДУХОВНИХ І СВІТСЬКИХ НА ОСНОВІ ВІРНОСТИ КИЄВО-ГАЛИЦЬКІИ ЦЕРКВІ — МАТЕРІ І ЦЕРКВАМ-ДОЧКАМ ТА В РАМАХ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ!

IV. Просимо всі Відділи і всіх Членів УПТ про співпрацю та сугестії щодо нашої праці. Наша сила в єдності й єдиномислію, зорганізованості й гармонійній співпраці!

V. Просимо всі Відділи й Делеґатури (чи Мужів довір’я) подавати свої точні адреси (включно з телефонами Голови, Секретаря, Фінансового й організаційного референтів, якщо такі є) та подавати кожну зміну адреси. Цей Листок висилаємо на всі відомі нам тепер адреси.

Остаємо з християнським привітом,

Богдан І. Лончина, Голова
В. Папіж, Секретар 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web