Від редакції Енциклопедії української діаспори (ЕУ—Д)

Деякі громадяни й організації запитують про біографічні та інституційні анкети для укладення гасел в американському томі ЕУ—Д. Інформуємо, що таких анкет вислано дуже мало і тільки випадково на деякі адреси, з ким редактор листувався в інших справах і чиї гасла сподівано будуть поміщені в ЕУ—Д. Саме тепер укладається пропонований каталог гасел першого (американського) тому.

З кінцем травня розпочнемо масово посилати анкети: а) про місцевості, б) організації й установи, в) пресові органи і г) біографічні.

Редакція вже сьогодні потребує різні джерела для найповнішого охоплення життя української діяспори в США. Прохаємо присилати такі джерельні матеріяли — пропам’ятні книги, збірники, в тому регіональні, альманахи, календарі, короткі довідки про українські осередки, церкви, організації, установи та про окремих діячів і творчих людей, що можуть увійти до ЕУ—Д.

У всіх справах контактуйтеся та пишіть на
адресу. Encyclopedia of Ukrainian Diaspora
2247 West Chicago Avenue Chicago, 111 60622-4828