Відбулось чергове засідання Крайової управи УПТ-ва в США

В неділю 2 лютого 1986 p., в Нью-Йорку, у пополудневих годинах відбулось чергове засідання крайової управи Українського Патріярхального Т-ва в США. Після переведення молитви та формальних справ голова крайової управи та поодинокі члени, відповідальні за референтури, склали короткі інформативні звіти з переведеної праці. Голова Т-ва інж. Олександер Пришляк поінформував про свої поїздки до ближче і дальше віддалених відділів та мужів довір’я, а зокрема у Фльориді та в Каліфорнії. Там він контактувався з представниками і поодинокими членами Т-ва. При нагоді зустрічей установляв нові зв’язки з членами та вказував на важливість проблем, що ними займається Т-во. Подав інформацію про відбуті авдієнції у наших владик в США, під час яких делегації Т-ва з’ясовували питання акції збирання підписів до Папи Івана-Павла II у справі визнання патріярхату Помісної УКЦеркви. В деяких випадках крайова управа тільки обмежилась до інформативного листа. В справі акції збирання підписів від управи були розіслані до всіх наших клітин відповідні листи й інформації.

Про організаційні справи звітував організаційний референт Ігор Гайда, а фінансові проблеми Т-ва представив фінансовий референт Роман Левицький. Заступник голови Дарія Кузик поінформувала про проведені заходи та підготовку висилки відповідних матеріялів про нашу Церкву та її ситуацію до чужинецьких церковних достойників. Ці матеріяли включають інформації про нашу Церкву на Україні та в діяспорі.

Після загальних інформацій ще раз обговорено питання акції переведення збірки підписів до Папи Івана-Павла II за визнання патріярхату для нашої Помісної УК Церкви. Стверджено, що дотепер не було визначено офіційної дати, коли починається збирати підписи. Дотепер це був час підготовки та узгіднень деяких формальних справ. Тому, що це питання не було виразно поставлене, то деякі відділи вже переводили збірку підписів. Властиво, це по суті не суперечить заплянованій акції, але відтепер, після вичерпання всіх питань, офіційно починається акція збирання підписів, яка триватиме до вересня 1986 р.

Тому, що цього року проминає рівно 40 років від ліквідації нашої Української Католицької Церкви на т.зв. «львівському соборі» в 1946 p., обговорено певні форми відповідного відзначення та обговорено запляновану Українським Патріярхальним Світовим Об’єднанням акцію оборони Йосипа Терелі. В цій справі управа УПСО подала відповідні інформації, які належить здійснити на місцях по відділах у всій українській діяспорі. В цій же справі були надруковані в журналі «Патріярхат» та українській пресі відповідні матеріяли та звернення.

Окремо обговорено плян відзначення 1000-ліття християнства на Україні. Тут висувались різні думки та пропозиції. Йшлось про те, що саме може з приводу такої виняткової дати зробити наше Т-во? Над цим проведено довшу дискусію. Вирішено, що варто було б з приводу цієї дати написати коротку працю — історію постання і працю Українського Патріярхального Т-ва, зібрати всі відгуки, статті, що появились в чужинецькій пресі, бо це колись може послужити, як добрий джерельний матеріял. Вирішено в цій справі звернутись до деяких поодиноких осіб, що зробить президія управи.

Під кінець засідання обговорено деякі формально-технічного порядку питання журнала «Патріярхат», а поруч з тим порушено справу поточних матеріялів до «Патріярхату». Над цими питаннями розв’язалась коротка дискусія та вирішено негайно полагодити найбільше пекучі питання формального порядку.

На закінчення нарад голова О. Пришляк подякував усім за ділову участь у засіданні й молитвою закрив наради.

 

Свіжий номер

5 (492) 2022 OBKLADYNKA_sajt